Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

HIFO har ny nettside

HIFO har ny nettside, besøk oss på www.hifo.no. Denne nettsiden blir ikke lenger oppdatert.

 

1. desember 2017

Årsmøte HIFO 2017

Årsmøtet for 2017 vil bli avholdt under Norske historiedager i Trondheim, 23.-25. juni 2017.

Tid: Fredag 23. juni, kl. 17.15–18.15
Sted: NTNU Dragvoll (D11)

Årsmøtepapirer 2017

Saksliste årsmøte 2017

Sak 2 årsmelding HIFO 2016-2017

Sak 3 Arbeidsplan for styret 2017-2018

Sak 4 og 5 rekneskap 2016

Sak 6 Vedtak HT og åpen tilgang med budsjett 2017-2018

Sak 8 HIFO Valgkomite innstilling 2017

9. juni 2017

Ledig stilling: forfatter av allmennhistoria for Fjell bygdebok, ca. 1960-2019. Søknadsfrist 15. mai.

Frå august i år er det ledig stilling som forfattar av del 2 i band VII av Fjell bygdebok (allmennhistoria 1960-2019). Søknadsfrist er 15. mai 2017.

 

Hovudoppgåver:

– Forfattar av allmennhistoria for Fjell, ca. 1960-2019, del 2 av Fjell bygdebok, band VII (utgjeving 2019/20). Teksten skal skrivast på nynorsk.

– Ansvar for illustrasjonar og bilettekstar i boka (same tidsrom).

– Den som vert tilsett, skal samarbeida med forfattaren av historia for 1910-1960 (del 1 av boka). (Den periodiske delinga kan verta justert.)

 

For meir info om stillinga og søknadsprosessen, se: https://www.fjell.kommune.no/ledig-stilling/oversikt-over-ledige-stillingar/historikarforfattar/

 

5. mai 2017

Engasjement som førstelektor/ førsteamanuensis/ høgskulelektor i moderne historie – st. nr. 20/2017

Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig eit engasjement på heiltid som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i moderne historie frå 1.8.2017 og fram til 31.7.2018.

 

Historisk institutt tilbyr forutan emne på grunnnivå, skiftevis 15-studiepoengsemne på fordjupingsnivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte.

 

Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga, samt rettleiing av studentar i nyare norsk og internasjonal historie. Søkarane bør ha mykje av forskinga si på 1900-talet, og ei fagleg orientering mot samtidshistorie (tida etter 1945) og samfunnsvitskaplege og /eller kulturhistoriske fag vil vere ein fordel. Søkarar må ha praktisk pedagogisk utdanning eller høgskule/universitetspedagogikk. Avdeling for samfunnsfag og historie legg stor vekt på studentaktive læringsformer.

 

For engasjement som førsteamanuensis i moderne historie blir det kravd norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskapelege arbeid av same omfang og kvalitet.

 

Meir informasjon om stillinga og søknadsprosessen finn du her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/136185/engasjement-som-foerstelektor-foersteamanuensis-hoegskulelektor-i-moderne-historie-st-nr-20-2017

 

Søknadsfrist: 24. april 2017

 

hvologo_hoved_horisont_svart_digitalt

 

 

 

3. april 2017

Påmelding Norske historiedager 23.-25. juni 2017

Norske historiedager 2017 finner sted i Trondheim 23.-25. juni 2017.

Påmeldingen er åpen, registrer deg før 15. april for å få «tidligpris»/»early bird».

Direkte link til påmeldingsskjema: https://ntnu.eventsair.com/historiedager-2017/historiedager/Site/Register

 

 

HIFO inviterer også til å sende inn prosjekter for posterpresentasjon under Norske historiedager. Et abstract som beskriver prosjektet må sendes til komiteen innen 15. mai. Det vil bli vurdert av arrangementskomiteen, som deretter gir tilbakemelding på om abstractet aksepteres for posterpresentasjon.

 

 

Mer info, program og kontaktinfo for posterpresentasjonen finner du her:

https://www.ntnu.no/historiedager2017.

 

 

27. mars 2017

Manuslokking: «Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar»

Norsk selskap for 1700-tallsstudier har gleden av å kunngjøre årets konferanse for norske og nordiske 1700-tallsforskere den 31. august – 2. september på Ringve musikkmuseum i Trondheim.

 

Tema for konferansen er «Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar.» Frist for innsending av forslag til paper er 15. mai. Full utlysningstekst (call for papers) finner du her på norsk og engelsk.

 

Du finner også mer informasjon på Norsk selskap for 1700-tallsstudiers hjemmeside: http://www.1700-tallet.no/konferanse2017/

 

Selskapet håper også å få til en forskerskole for ph.d.- og masterstudenter i forkant av konferansen, onsdag 30. august. Kontakt dem gjerne på e-post 1700trondheim2017@ntnu.no om det er interesse for et slikt tilbud.

 

15. mars 2017

Påmelding Nordisk Historikermøte 2017

Det 29. Nordiske Historikermøtet avholdes 15.-18. august i Aalborg, Danmark.

 

Ønsker du «early bird»-pris er fristen for påmelding 1. mars(kl. 23.59).

 

Link til påmelding:

http://aalborg-convention.dk/reg/reg.php?conf=NHM2017&regstep=start

 

Mer info: http://www.cgs.aau.dk/forskning/konferencer/nhm/

28. februar 2017

Ledige stillinger ved Høgskulen i Volda

hvologo_hoved_horisont_svart_digitalt

 

 

 

Førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie – st. nr. 5/2017

Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig ei fast heiltids stilling som førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie frå 1.1.2018.

Historisk institutt tilbyr forutan emne på grunnnivå, skiftevis 15-studiepoengsemne på fordjupingsnivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte.

Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga, samt rettleiing av studentar i tidleg nytids norsk og internasjonal historie (ca. 1550-1870). Søkarar må ha praktisk pedagogisk utdanning eller høgskule/universitetspedagogikk. Avdeling for samfunnsfag og historie legg stor vekt på studentaktive læringsformer.

For stilling som førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie blir det kravd norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskapelege arbeid av same omfang og kvalitet. Søkarane bør ha hovudtyngda av forskinga si på 1600- og 1700-talet. Fagleg nettverk og personleg erfaring med utvikling av forskingsprosjekt er ein fordel.

Meir informasjon om stillinga og søknadsprosessen finn du her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/133792/foersteamanuensis-i-tidleg-nytidshistorie-st-nr-5-2017

 

Søknadsfrist: 20. mars 2017

 

Høgskulelektor/førstelektor/førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie – st. nr. 4/2017

Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig eit engasjement i heil stilling som høgskulelektor/førstelektor/førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie frå 1.8.2017 til 31.7. 2018, med ei mogleg forlenging av engasjementet.

Historisk institutt tilbyr forutan emne på grunnnivå, skiftevis 15-studiepoengsemne på fordjupingsnivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte.

Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga, samt rettleiing av studentar i tidleg nytids norsk og internasjonal historie (ca. 1550-1870).

For stilling som høgskulelektor blir det kravd mastergrad i historie, og for førsteamanuensis i historie norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskapelege arbeid av same omfang og kvalitet. Søkarane bør ha mykje av forskinga si på 1600- og 1700-talet.

Meir informasjon om stillinga og søknadsprosessen finn du her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/133751/hoegskulelektor-foerstelektor-foersteamanuensis-i-tidleg-nytidshistorie-st-nr-4-2017

 

Søknadsfrist: 6. mars 2017.

13. februar 2017

Lederen har ordet: Historikeren 4/16

Det nærmer seg slutten av 2016, og en oppsummering av året som har gått for HIFO er nærliggende. Det har vært et aktivt år, og mye jeg kunne nevnt. Men, i et post-valg modus (og vi vet alle hvilket valg) føler jeg det er andre ting vi historikere skal fokusere på.

 

Mange føler de politiske hendelsene det siste året, og da spesielt Brexit og enda mere presidentvalget i USA, som urovekkende. Disse hendelsene har utspilt seg i land vi sammenligner oss med, dette er land vi føler at vi kjenner. Vi ser at sosiale forskjeller, økonomiske problemer og en økende polarisert befolkning skaper større gnisninger og gir grobunn for populisme og hat. Samtidig foregår det en forferdelig krig i Syria på femte året hvor menneskelig grusomhet og stormaktenes interesser gjør situasjonen uhyggelig.

 

Derfor, i en tid hvor dommedagsprofetier om utbruddet av den tredje verdenskrig blir fortalt våre barn, er det viktig at historikerne bruker rollen som formidler av kunnskap om tidligere tiders begivenheter. Even Lange benyttet denne rollen i et radiointervju på NRK. Det er grunn til å sammenligne våre dager med vanskelige tider i mellomkrigsårene, sa han, vi har levd i en «lykke-tid» de siste 30++ årene, og vi føler at det vi nå opplever etter finanskrisen i 2008 er tilbakeslag. Men det er ikke det samme som at resultatet vil bli det samme som i mellomkrigstiden. Å benytte historien som «beviser» på dommedagsprofetier er uriktig, og det er her det er viktig at historikeren kjenner sin rolle. Vi, som utdannede historikere, påpekte Lange, vet at det ikke er en lovmessighet at historien gjentar seg selv.

 

Imidlertid, vi ser at historikerens uavhengige rolle utfordres i mange land. Blant annet gjør Polens myndigheter alt de kan for å benekte at polakker deltok i jødeutryddelsen under andre verdenskrig, og HIFOs representant ble selv angrepet i Moskva ved en seremoni arrangert av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Angriperne, fra en nasjonalistisk ungdomsorganisasjon, protesterte mot «alternativ historie» som utfordret den offentlige sannheten.

 

Det er ubehagelig når nasjonal selvforståelse blir utfordret av ny kunnskap, og historiske fortellinger blir kritisert. Dette gjelder også Norge, og vi må selv tørre å reflektere over vår egen rolle og våre landsmenns fortolkninger. Nye generasjoner med historikere skal utfordre og provosere – på den måten får vi ny kunnskap som gir nye perspektiver på etablerte historiske teorier.

 

Jeg vil derfor ønske alle HIFOs medlemmer en god jul og et godt nytt år – et år hvor vi skal arbeide for at vår kunnskap kan få folk til å reflektere over vår tid, og den forgangne.

 

Marthe Hommestad
Desember 2016

 

Intervjuet med Even Lange og Hilde Sandvik var i Ytring på NRK Radio, 13.11.16.

8. februar 2017

Postdoktor i norsk og nordisk utdanningshistorie ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo lyses det ut en stilling som postdoktor i norsk/nordisk utdanningshistorie. Stillingen er knyttet til forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk.

 

Søknadsfrist: 17. februar 2017

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: http://uio.easycruit.com/vacancy/1753835/65785?iso=no

19. januar 2017
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no