Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Nasjonalt lokalt i hovedstaden

Interkulturelt: HIFO-styret samt lokallagsrepresentanter på vandring over Grønland.

Lørdag 2. oktober. Kald blåst gjennom Oslos gater. – Og nå skal vi tilbake til politistasjonen, sier guiden mens kremen av norske HIFO-medlemmer nikker og hutrer.

Vandringen gjennom Grønland er snart over, vi er på vei inn i bygningen som nå huser Interkulturelt Museum. HIFO sitt første lokallagsseminar er snart over; alle var enige om at det hadde vært nyttig, morsomt – og litt kaldt.

MAGNUS VOLLSET og RUNAR JORDÅEN, Historikeren

En for god idé

Utenom styret var nesten alle aktive lokallag representert i Tigerstaden denne første helgen i oktober. Det begynte fredag kveld, i Kulturvernets hus hvor Norges Kulturvernforbund – som HIFO er medlem av – holder til.

– Ideen dukket opp under Historiedagene i Bø, dette er første gang vi arrangerer noe slikt. Målet med seminaret er å styrke kontakten mellom lokallagene og mellom lokallag og styret, åpner HIFO-leder Dag Hundstad, og gir ordet videre til Jan Solberg i Kulturvernforbundet.

Kulturvern på programmet

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon for nitten frivillige organisasjoner som alle arbeider med ulike former for kulturbevaring.

– Vi jobber aktivt for å styrke kulturvernets rolle i samfunnet og forbedre rammevilkårene for det frivillige kulturminnevern, forteller Solberg, og oppfordrer HIFO til å trekke veksler på både sentraladministrasjonen og de andre medlemsorganisasjonene.

Blant andre medlemmer er Fortidsminneforeningen, Landslaget for lokal- og privatarkiv, Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber og Forbundet KYSTEN.

– Noen tar vare på gamle båtmotorer, andre er opptatt av minnesmerker. Dere i HIFO er ikke de største, men de med mest faglig pondus, fortsetter han før innledningen penser inn på arbeidet med lobbyisme i forhold til statsbudsjettet. Først da helgen var over ble det klart at det ikke ble noe ekstra til frivillig kulturvern over statsbudsjettet i år, heller.

Proff medietrening

En gjennomgang av lokallagsaktivitetene viste særlig to utfordringer: rekruttering og oppmøte på arrangementer. Tom Græger, som fikk æren av å åpne annen dag av seminaret, hadde gode tips. Græger er leder av Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber, og har erfaring både som PR-rådgiver og journalist. Hans råd er å bruke media, og å gjøre det smart.

– Vi er positive! Vi er frivillige! Kulturvern, det er oss! Men hvordan får vi oppmerksomheten vi fortjener i media? La meg forklare hvordan journalister tenker…

Innledningen var både provoserende, opplysende og inspirerende. Etter diskusjoner om tidligere og kommende arrangementer i HIFOs lokallag og hvordan disse kunne bli vellykkede og få oppmerksomhet, dro lokallagslederne hjem med mange gode ideer. Det vil være overraskende om det ikke dukker opp faksimiler av både forhåndsomtaler og nyhetsklipp i Historikeren framover.

Fornøyd lokallagsleder

Ragnhild Green Helgås, leder i HIFO Sør-Trøndelag.

Ragnhild Green Helgås, nyvalgt leder i HIFO Sør-Trøndelag var godt fornøyd med opplegget.

– Det er utrolig viktig å ha slike fora hvor vi kan snakke sammen og bli bedre kjent. Lokallagene har mange av de samme utfordringene og mulighetene, og vi trenger hverandres ideer, sier Helgås.

– Vi i HIFO Sør-Trøndelag trengte innspill på både arrangementene og skoleseksjonen, og fikk det i stort monn. Slike «påfyll» er verdifulle for å få lokallagene til å utvikle seg videre, fortsetter hun.

Appell fra medlemsbladet

Det ble også god mulighet til å diskutere lokallagsaktiviteter, utveksle ideer og bli bedre kjent, både med hverandre og med organisasjonen. Også redaktørene av Historikeren fikk komme til orde:

– Vi er her for dere! Vi trykker det vi vil dere skal trykke, vi setter fokus på det dere vil vi skal sette fokus på. Men da må dere ta kontakt med oss, tryglet Runar Jordåen og Magnus Vollset.

De var særlig fornøyde med at det framover vil bli en fast spalte med skolestoff, og at gode rutiner for lokallagene til å melde fra om sine aktiviteter nå later til å være på plass.

Seminaret ble kombinert med en av de årlige styresamlingene for sentralstyret i foreningen.

– Dette blir neppe siste gang lokallagslederne samles, sier HIFO-leder Dag Hundstad.

 
 
 
 

 

 

 

Skiv et svar

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no