Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Lokalhistorie på dingate.no

Illustrasjon av Pål Berg Svenungsen

15. januar ble dingate.no lansert, et nytt nettsted for å skape og formidle lokalhistorie. Prosjektet er finansiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. På dingate.no knyttes kart, bilder og historisk informasjon om hus, gater og andre ting i bybildet sammen, slik at den enkelte kan finne og selv legge ut informasjon om sitt nærmiljø.

Siden er foreløpig knyttet opp til Bergen, hvor primus motor Tone Slotsvik blant annet engasjerte Historikerverksemda S.A. til å skape en side som kan bygges videre på av lokalhistorikere, skoler eller andre interesserte.

ANDERS FÄLT

Historikeren, nr. 1 2011

Slotsvik forteller at målsettingen med siden er å gjøre lokalhistorie så konkret og levende som mulig.

– Ved å knytte historiske opplysninger og bilder til de enkelte husene og gatene i Bergen kan vi skape et nettsted som er enkelt og oversiktlig, og lett å kjenne seg igjen i. Til nå har vi konsentrert oss om en liten del av Bergen sentrum, men vi vil utvide nettstedet gradvis både med mer informasjon om denne byen, men gjerne også til andre byer, sier Slotsvik.

Ønsker bidrag

Slotsvik håper at dette kan bli et nettsted som kan engasjere lokalhistorikere, og ønsker kontakt med personer som ønsker å dele av sin kunnskap om Bergen eller andre steder.

– Dingate fungerer ikke som Wikipedia, så det er ikke fritt frem å legge ut informasjon, utenom på forumet vårt. Men vi vil gjerne ha kontakt med mennesker som ønsker å bidra slik at nettstedet kan vokse.

På spørsmål om hva Slotsvik ønsker svarer hun at de i høst gjorde noen forsøk på å intervjue folk som hadde interessante historier å fortelle.

– Det var veldig spennende, men tidkrevende, forteller Slotsvik. Hun ønsker å få til mer av dette fremover, slik at dingate.no kan bidra til å formidle historier som ikke har blitt fortalt før. – Ellers er det morsomt med eldre skildringer av byen og med gamle bilder, som ofte kan bidra til å levendegjøre historien på nye måter.

Alle slags brukere

Akkurat nå arbeides det med å utvikle undervisningsopplegg for historielærere, slik at dingate kan brukes i skolen. Elever skal for eksempel kunne lage intervjuer, digitale fortellinger eller bildebøker knyttet til sitt nærmiljø, historiske personer eller andre ting de er interessert i.

– I tillegg håper vi at folk som er nysgjerrige på historien i deres eget nabolag skal finne veien til dingate, sier Slotsvik. Hun har opplevd at mange er nysgjerrige på hva som egentlig skjuler seg bak husfasadene, selv om de ofte ikke tenker på det som historie.

–Vi samarbeider dessuten med et firma som heter Medula om å utvikle en mobilapplikasjon som gjør at folk kan få informasjon om hus de går forbi på mobilen sin. Dette håper vi å bli ferdige med i løpet av våren, slik at dingate til slutt kan bli en slags digital byvandring i nærmiljøet, avslutter Slotsvik.

Skiv et svar

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no