Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Norske historiedager 2014: Kom med forslag!

Norske historiedager blir arrangert i Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo 20.-22. juni 2014. Vi inviterer med dette kollegaer og studenter til å komme med forslag til sesjoner og frie foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper.

 

Forslag kan sendes på epost til amund.pedersen@iakh.uio.no innen 4. november 2013

Norske historiedager 2014 vil ha hovedtema «Grunnlov og menneskerettigheter». Forslagene kan knyttes opp mot hovedtema, men komitéen ønsker også forslag innenfor andre temaer.

Norske historiedager skal favne om hele bredden i norsk historieforskning.

 

Mer info om Norske historiedager 2014 finnes på http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2014/historiedagene/

 

Arrangementskomitéen

Hilde Sandvik (leder) Marthe Hommerstad, Finn Erhard Johannesen, Hans Jacob Orning, Martin Austnes, Gjermund Rognved, Amund Pedersen (vit.ass)

Skiv et svar

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no