Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Agderseminaret 2013

 

Vi har gleden av å invitere til AGDERSEMINARET 2013 Seminaret, som er lagt til Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand, torsdag 10. og fredag 11. oktober. Seminaret har tittelen

 

GUD OG MAMMON- RELIGION OG NÆRINGSLIV

 

– Kan religion og verdisyn fremme økonomisk vekst? Eller er det snarere slik at religiøst engasjement står i veien for materiell utvikling? Framtredende samfunnsfilosofer har forsøkt å si noe sammenfattende om dette; mest kjent er vel Max Webers tese om «den protestantiske etikk og kapitalismens ånd». Overgripende modeller kan inspirere og provosere; dagens historikere og samfunnsvitere vil nok like gjerne framheve det komplekse og motsetningsfylte i møtet mellom tro og økonomisk praksis. Gjennom årets agderseminar vil forskere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner gi oss innblikk i dette problemfeltet.

 

Arrangør: Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA i samarbeid med rådet for Forskernettverk Agder.*

 

Seminaret utgjør et faglig forum som også er åpent for det allmenne publikum med interesse for historie og samfunnsutvikling.

Se vedlagt brosjyre med program og praktisk info.

 

FRIST FOR PÅMELDING: 25. SEPTEMBER

 

– – – – – – –

 

* Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAM), Statsarkivet i Kristiansand (SAK) og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks).

 

For arr. komiteen

Bjørg Seland

 

 

Bjørg Seland

Professor i historie

Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder Postboks 422,

4604 Kristiansand

tlf. 38 14 20 12, bjorg.seland@uia.no

 

Skiv et svar

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no