Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Manuslokking: Historier om rom og romani: forholdet mellom majoritet og minoritet

 

Sesjon på Historikerdagene i Oslo 2014

Lørdag 21. juni 2014, kl. 11.30-13.30.

Undervisningsrom 2. Georg Sverdrups hus (UB)

Ansvarlig for sesjonen: Frank Meyer (frank.meyer@arbark.no)

 

Målet for sesjonen er å presentere og drøfte ny forskning om minoritetsgruppene rom og romani og deres forhold til majoriteten.

 

De to nasjonale minoritetene rom og romani, og dessuten de siste tiårenes nye innvandrere av rom, har ulik historie i Norge, men også betydelige fellestrekk. Det norske samfunnets kategorisering og forståelse av, rom og romani har til en viss grad vært med på å konstruere et nasjonalt «vi». Synet på de reisende har vært sentralt i utformingen av en rekke sosialpolitiske lover, blant annet Fattigforordningene på 1700-tallet og 1900-tallets løsgjengerlov samt ulik fremmedlovgivning. Dette er i liten grad belyst i norsk forskning.

 

Arrangørene ber interesserte om å sende inn forslag til bidrag innen 5. januar 2014 (frank.meyer@arbark.no). De skriftlige bidragene til sesjonen vil legges ut på Internett i forkant av sesjonen, slik at disse kan leses på forhånd og tida i sesjonen kan brukes til svært korte innledninger og mest mulig diskusjon.

 

Følgende bidrag er akseptert per 15.12.2013:

 

Anne Minken: Rom og romani – klasse og etnisitet

 

Johanne Bergkvist: «…omstrippende og mistænkelige Personer». Utforming og bruk av fattiglovgivning rettet mot romanifolk på 1700 og 1800-tallet.

 

Chalak Kaveh: Det norske politivesenet og de reisende 1900-1951.

 

Per Haave: Romanifolket i norsk steriliseringspraksis fra 1930- til 1950-åra.

 

Frank Meyer: Mind the gap! Omtalen av rom (sigøynere) i Arbeiderbladet, Aftenposten og VG 1947-1992.

 


Om bidragsyterne

Johanne Bergkvist arbeider ved Oslo byarkiv blant annet som redaktør av tidsskrifet Tobias. Tidsskrift for oslohistorie og har publisert flere artikler om rom- og romanifolkets historie. Hun er en av initiativtakerne til dokumentasjonsprosjekt om norske romanifolk kalt Romanimanus rakrar avri! (Romanifolk snakker ut).

 

Per Haave er historiker og statsstipendiat tilknyttet Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO, som gjesteforsker ved Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie. Han har blant annet utgitt Sterilisering av tatere 1934–1977. En historisk undersøkelse av lov og praksis (2000), og han er medlem i det regjeringsoppnevnte Tater-/romaniutvalget, som undersøker utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket fram til i dag.

 

Chalak Kaveh er stipendiat i historie på UiO og skriver en doktoravhandling om politiet og påtalemyndighetenes anvendelse av lover og tiltak overfor rom/romani (sigøynere og tatere) i perioden 1900-1950. Kaveh er tidligere redaktør for folkemordtidsskrifriftet Etter Lemkin.

 

Frank Meyer, daglig leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, dr. phil. og dr. art., professor i flerkulturelle studier ved Høgskolen i Oslo 2003-2011, publiserte artikkelen «Sigøynerne jages som en fredløs kaste over hele Europa». Omtalen av rom (sigøynere) i Arbeiderbladet, Aftenposten og VG 1947-1992 i tidsskriftet Arbeiderhistorie 2013.

 

Anne Minken har levert et viktig bidrag til forskningen om norske reisende med doktorgraden Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller, UiT 2009 (http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/3399/thesis.pdf?sequence=1).

 

 

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no