Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Call for paper: Nordisk kvinnehistorikermøte 2015

Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015.

 

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet, nya empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens framtid. Vad kan kvinno- och genushistoriska perspektiv bidra med – till historieämnena, till akademisk forskning mer generellt, och till samhället? Vilka framtida utmaningar och förändringar står fältet inför? En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer också att vara de nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom det nordiska kvinno- och genushistorikerfältet.

 

Arrangörerna välkomnar alla förslag på papers och sessioner med koppling till kvinno-, genus- och sexualitetshistoria. Förslag på sessioner med deltagare från olika nordiska länder kommer att prioriteras. Konferensspråk är de skandinaviska språken samt engelska.

Förslag på papers och sessioner kan anmälas på Nordiska kvinno- och genushistorikermötets webbplats http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/ mellan den 15 oktober och den 15 december 2014. Uppdaterad information om konferensen lämnas fortlöpande på konferensens hemsida.

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no