Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Førsteamanuensis i samtidshistorie

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut to stillinger som førsteamanuensis i samtidshistorie (etter 1918). Den ene av stillingene er forbeholdt internasjonal samtidshistorie.

Les mer om stillingene her:

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262495/62039?iso=no

 

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no