Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Stilling ledig for historiker i Tromsø

Ved Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, er det ledig stilling som førsteamanuensis i moderne historie med særskilt ansvar for urfolks- og minoritetshistorie.

Søknadsfrist 28.4.2015

Se utlysning på jobbnorge.no : http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/111884/foersteamanuensis-i-moderne-historie-med-spesielt-ansvar-for-urfolks-og-minoritetshistorie

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no