Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Idrettshistorie i Aust-Agder – ansettelse av forfatter

Idrettshistorie i Aust-Agder – ansettelse av forfatter i full stilling i 2-3 år

Aust-Agder Idrettskrets skal lage et historieverk som skal beskrive idrettens historie i Aust-Agder fra midten av 18-hundretallet og frem til i dag. Vi ønsker i boken å legge vekt på idrettens betydning også i et utvidet samfunnsmessig perspektiv. Boken skal være ferdig til kretsens 100-årsjubileum våren 2019. Arbeidssted: Aust-Agder Museum og Arkiv, Arendal

 

Interessert? Se full utlysning av stillingen på

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/aust-agder-idrettskrets/nyheter/idrettshistorie-i-aust-agder—ansettelse-av-forfatter/

 

Her ligger også forprosjektet som beskriver hvordan vi ser for oss at verket skal bli.

 

SØKNADSFRIST: 15. JUNI

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt organisasjonssjef i Aust-Agder idrettskrets, Svein Lien, tlf. 906 45 253, e-post svein.lien@idrettsforbundet.no

 

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no