Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Bygdebokforfatter søkes

BYGDEBOKFORFATTER – OPPDAL KOMMUNE

 

Oppdal kommune søker forfatter til 8. og siste bind i bokverket «Gards- og slektshistorie for Oppdal».

Boka skal omfatte garder og bosetting i området fra Oppdal sentrum til Rennebu grense

 

Stillingen lyses ut som et 3-årig prosjekt med oppstart 1. januar 2016.

Kvalifikasjonskrav vil være historie hovedfag/master eller tilsvarende kompetanse. Tidligere lokalhistorisk publisering tillegges stor vekt.

 

Det blir utarbeidet egen kontrakt for oppdraget der også lønn avtales. For øvrig gjelder lønns- og arbeidsvilkår i hht kommunalt avtaleverk.

 

Det er oppnevnes egen bygdeboknemnd som bistår forfatteren i arbeidet.

 

Evt. spørsmål rettes til nemndleder Kjell Haugland, tlf 72424637, eller fagansvarlig kultur Anne Kristin Loeng tlf 72401826.

For øvrig henvises til kommunens hjemmeside http://www.oppdal.kommune.no  der elektronisk søknadsskjema finnes.

 

Søknadsfrist: 1. september 2015

 

 

 

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no