Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Universitetsstipendiatstillinger i historie – UiT

Ved Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, er det ledig to universitetsstipendiatstillinger i historie.

 

«Krig og historie. Felttoget ved Narvik 1940»

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/115430/stipendiatstilling-i-historie-ved-institutt-for-historie-og-religionsvitenskap

 

 

«Troms som etnisk sammensatt grenseområde fra ca. 600 til ca. 1600»

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/115464/stipendiatstilling-i-historie-ved-institutt-for-historie-og-religionsvitenskap

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no