Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Ledig stilling forfatter bind 2 Arendal by- og regionshistorie

Forfatter til bind 2 i bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023. Bind 2 (av 3) skal omfatte perioden 1723-1900.

 

Arbeidet skal påbegynnes i 2017 og være ferdig innen januar 2020.

 

Stillingsbeskrivelse
Arbeidet med bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023 startet opp i
2013 og planlegges fullført innen 2023. Det skal utgis 3 bind. Bind 1
omfatter perioden frem til 1723 og er under arbeid. Bind 2 skal ta for seg
historien fra 1723 frem til 1900. Vi tar sikte på å starte arbeidet i januar
2017. Bindet skal være ferdig fra forfatter innen januar 2020.
Det tas forbehold om fullfinansiering fra Arendal kommune.
Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til
søknaden.

 

For mer info og søknadsskjema: https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=600630&SearchParamsMode=DEFAULT_ON&viewall=1&link_source_id=0

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no