Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Søk HIFOs Fritt Ord-stipend

Har du levert masteroppgave i historie i 2016 og lyst til å nå ut i verden med forskningen din?

 

HIFOs Fritt Ord-stipend, et publiseringsstipend til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie. Midlene skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgavene til tidsskriftartikler eller eventuelt gi dem ut i bokform.

 

For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie i 2016 og være medlem av foreningen. De som leverte oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

 

Søknad sendes til sekretær på post@hifo.no.

 

Eventuelle spørsmål kan også rettes mot denne adressen.

 

Retningslinjer for å søke på stipendet

For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie foregående år og være medlem av foreningen. De som leverer oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

Søknaden bør inneholde:

–         En kort oppsummering av oppgaven, eventuelt oppgavens hovedfunn.

–         Begrunnelse for å søke på stipendet.

–         Plan for publisering.

–         Vitnemål fra masterstudiet.

–         Anbefalinger eller uttalelser. Kandidater rådes spesielt til å legge ved uttalelse fra veileder.

Mastergradsoppgaven må sendes elektronisk som vedlegg til søknaden.

 

Søknadsfrist er 1.februar 2017

 

Mer info: http://hifo.w.uib.no/om-hifo/priser-og-stipender/hifos-fritt-ord-stipend/

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no