Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Postdoktor i norsk og nordisk utdanningshistorie ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo lyses det ut en stilling som postdoktor i norsk/nordisk utdanningshistorie. Stillingen er knyttet til forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk.

 

Søknadsfrist: 17. februar 2017

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: http://uio.easycruit.com/vacancy/1753835/65785?iso=no

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no