Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Manuslokking: «Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar»

Norsk selskap for 1700-tallsstudier har gleden av å kunngjøre årets konferanse for norske og nordiske 1700-tallsforskere den 31. august – 2. september på Ringve musikkmuseum i Trondheim.

 

Tema for konferansen er «Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar.» Frist for innsending av forslag til paper er 15. mai. Full utlysningstekst (call for papers) finner du her på norsk og engelsk.

 

Du finner også mer informasjon på Norsk selskap for 1700-tallsstudiers hjemmeside: http://www.1700-tallet.no/konferanse2017/

 

Selskapet håper også å få til en forskerskole for ph.d.- og masterstudenter i forkant av konferansen, onsdag 30. august. Kontakt dem gjerne på e-post 1700trondheim2017@ntnu.no om det er interesse for et slikt tilbud.

 

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no