Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Årsmøte HIFO 2017

Årsmøtet for 2017 vil bli avholdt under Norske historiedager i Trondheim, 23.-25. juni 2017.

Tid: Fredag 23. juni, kl. 17.15–18.15
Sted: NTNU Dragvoll (D11)

Årsmøtepapirer 2017

Saksliste årsmøte 2017

Sak 2 årsmelding HIFO 2016-2017

Sak 3 Arbeidsplan for styret 2017-2018

Sak 4 og 5 rekneskap 2016

Sak 6 Vedtak HT og åpen tilgang med budsjett 2017-2018

Sak 8 HIFO Valgkomite innstilling 2017

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no