Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Debatt’

Invitasjon til seminar om rådshistorien

16. januar 2014

Hvordan skrive forskningsrådenes historie? (mer…)

Pressemelding om foreslått kutt i statsstøtten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

14. november 2013

Den norske historiske forening stiller seg kritisk og uforstående til Solberg-regjeringens forslag om å kutte 2 millioner kroner i støtten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark). Arbarks samlinger gir rike og nødvendige innblikk i Norges politiske, samfunnsmessige, økonomiske, internasjonale og kulturelle historie. Arbark er gratis og åpent for alle. Det er først og fremst studenter, forskere og forfatter utenfor Arbeiderpartiet og LO som er brukere av arkivets materiale. Materialet blir flittig brukt, senest blant annet i Tor Bomann-Larsens verk om kong Haakon, Mari Jonassens bok om Fernanda Nissen og Hallvard Notakers bind om Høyres historie.

 

Arbarks samlinger har nasjonal betydning (for eksempel befinner statsministrenes, LOs og partienes arkiver seg her) og ville blitt tatt vare på av Riksarkivet, dersom Arbark ikke fantes. Det vil si at staten hadde betalt 100 prosent av kostnadene for kartlegging, bevaring og formidling av materialet, i stedet for mellom 30 og 40 prosent slik situasjonen er i dag. Arkivene etter de borgerlige partiene og NHO oppbevares i Riksarkivet, det vil si at staten betaler 100 prosent av kostnadene ved dette. Slik sett er det arbeiderbevegelsen som frivillig overtar en viktig del av oppgavene til staten. Arbarks samlinger dokumenterer det sivile samfunnet som er underdokumentert ellers.

 

Et kutt på kr 2 mill. på statstilskuddet til Arbark, den største private arkivinstitusjonen i Norge, vil være alvorlig for driften. Det vil etter alt å dømme føre til nedbemanning, kortere åpningstider og lengre ventetid for publikum. Den norske historiske forening håper at Stortinget vil forandre på kutt-forslaget slik det er fremmet nå.

 

Kontakt oss gjerne for utfyllende informasjon.

Historien om krigen og krigen om historien.

21. oktober 2010

Hva gjør krigshistorien til et så spesielt forskningsfelt, og hvorfor skal forskningen på andre verdenskrig  prioriteres fremfor andre forskningsfelt, spør Harald Stokkedal Bokn i denne kommentaren.    (mer…)

Reisebrevet: Under Rankes blide åsyn

8. juni 2010

I en travel hverdag som norsk gjesteprofessor ved Nord-europainstituttet i Berlin, hender det ofte at jeg spiser lunsj i den gamle professorkantinen fra DDR-tiden, i en av fløyene til Karl Friedrich Schinkels flotte universitetsanlegg. Restauranten heter Cum Laude, og har en atmosfære som innbyr til refleksjoner om historiefaget. Et av bordene står nemlig plassert under en byste av en blid og vennlig mann som titter ned fra sin sokkel. Det er selveste Leopold von Ranke. Ranke har ofte blitt ufortjent parkert som naiv empirist, og hans utsagn om ”wie es eigentlich gewesen ist” har gjerne blitt misforstått. Likevel blir jeg ved hans nærvær minnet om hva historiefaget en gang gikk ut på, å finne ut hvordan det egentlig var, den gang da, i fortiden, i historien.
(mer…)

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no