Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Historikeren’

Nytt nummer av Historikeren ute

15. oktober 2015

Det har gått varmt for seg i pressen etter at Victor Norman i august fikk oppdraget med å skrive et tobindsverk om Risørs historie. Det er ikke noe nytt at historie skrives av ikke-historikere. Fremdeles er en femtedel av verkene det siste tiåret skrevet av forfattere uten historiefaglig bakgrunn, ifølge anslag fra Norsk Lokalhistorisk Institutt. Så hvorfor er «lauget» så «furtent» akkurat i dette tilfellet?

 

Historikeren har tatt et blikk på saken i den nyeste utgaven av medlemsbladet, som er på vei ut i postkassene i disse dager.

 

Nestleder Marthe Hommerstad kommenterer dessuten Harald Bøckmans visumnekt til verdenskongressen i Kina, Erling Sandmo sammenfatter åpningsforedraget sitt fra årets historiedager, og Vibeke Banik intervjuer Terje Talsnes om livet som historielærer. Dette er blant sakene i høstens utgave av Historikeren.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no