Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Om HIFO’

Stilling ledig som doktorgradsstipendiat ved UiA

1. oktober 2014

Universitetet i Agder lyser ut følgende stillinger:

 

3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i historie

http://uia.easycruit.com/vacancy/1263897/35068?iso=no

søknadsfrist 30.11.2014

 

 

3-årig stipendiatstilling i historiedidaktikk

http://uia.easycruit.com/vacancy/1218101/35068?iso=no

søknadsfrist 15.10.2014.

Årets prisvinnere

22. juni 2014

Tradisjonen tro delte HIFO ut sine to priser under Norske Historiedager som ble avholdt i Oslo i juni , samt publiseringsstipendet vi ved hjelp av midler fra Fritt Ord gir til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie hvert år.

 

HT-prisen

HT-pris 2014

Sverre Steen-prisen

Sverre Steen 2014

Fritt Ord-stipendet

Fritt Ord 2014

Sakspapirene til Årsmøte

10. juni 2014

Sakspapirene til årsmøtet finner du her

 

 

CISH, Jinan Congress, call for papers

18. november 2013

Dear colleagues,

 

The deadline for the answers to the call for papers or commentators for the different sessions of the Jinan Congress of 2015 is 31 December 2013, http://www.cish.org/congres/appels-CfP.html

 

Site of the Congress. The Congress (23-29 August 2015) will be held in two huge hotels, the Shandong Hotel, the Jinan Nanjiao Hotel  (5 minutes walk between them),  maybe a third one will be needed  (15 minutes walk from the two others) : the Shungeng Hillview Hotel. They have all the needed infrastructures in matter of auditoria and conference rooms for the different sessions of the Congress.

 

Accommodation. All the participants, or the majority of them, will find accommodation in these rather luxurious three hotels. Prices will be negotiated and moderate : between 50 and 100 euros per night, according to the size of the room (from large to very large)  ; people who will accept to be two by room will pay between 25 and 50 euros by night ; other hotels, cheaper, but more distant, will be available. It will be possible to book the rooms on the Jinan Congress website when it will be open (spring 2014).

 

Transportation. During the two first days of the Congress, participants will find specific help in the Beijing airport, the Jinan airport and in the Beijing and Jinan railway stations. It takes 1 h 40 minutes from Beijing to Jinan (250 miles-400 km) by the high speed train. Price : about 80 euros for the round trip ticket. Train tickets may be booked online or by travel agencies (number of your passport needed). Taxi in Beijing, from the airport to the railway station : about 10 euros. Taxi in Jinan, from the railway station to the site of the Congress and the hotels : about 6-7 euros. Taxi fare inside Jinan : around 2-3 euros.

 

Meals. Meal-boxes will be served during the Congress in dining rooms : 2-3 euros. There will be also other restaurants in the hotels.

 

Excursions will be planned, especially to the Confucius temple and house (Qufu). The travel agencies offers (visits of Beijing, the Great Wall, and in the Shandong province, of Qufu, the Sacred Mountain, Tsing Tao – port and brewery -) will be put online on the Congress website.

 

Registration fees will  be lower than in Amsterdam in 2010 : 130 euros if they are paid before the 1st of March 2015 and 200 euros afterwards. Organizers of sessions do not pay the fees.

 

Financial support. Two solidarity accounts are planned :

 

. By the Chinese committee of organization in order to help participants coming from developing countries or from countries where the universities have difficulties to afford financial support :

 

200 participants will pay reduced fees : 50 euros

40 participants will have their air tickets paid

150 will have a free accommodation

. By the CISH (30 000 CFF or 24 000 euros) in order to help confirmed historians who would have difficulty to pay their travel or accommodation  expenses.

 

Participants needing a financial support must first have their proposal accepted by the organizer of one of the sessions of the Jinan Congress and then send their application to the CISH bureau (Robert Frank frank.robert9@gmail.com) who will dispatch them to the selection committees. Further informations will be coming on the timing of that selection process.

 

– The website ((http://www.ichschina2015.org) of the Jinan Congress will be open in March or April 2014 : participants will be able then to register, to pay their fees, to book their hotel rooms, train tickets, touristic excursions.

 

Jinan – pratical information

 

Pressemelding om foreslått kutt i statsstøtten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

14. november 2013

Den norske historiske forening stiller seg kritisk og uforstående til Solberg-regjeringens forslag om å kutte 2 millioner kroner i støtten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark). Arbarks samlinger gir rike og nødvendige innblikk i Norges politiske, samfunnsmessige, økonomiske, internasjonale og kulturelle historie. Arbark er gratis og åpent for alle. Det er først og fremst studenter, forskere og forfatter utenfor Arbeiderpartiet og LO som er brukere av arkivets materiale. Materialet blir flittig brukt, senest blant annet i Tor Bomann-Larsens verk om kong Haakon, Mari Jonassens bok om Fernanda Nissen og Hallvard Notakers bind om Høyres historie.

 

Arbarks samlinger har nasjonal betydning (for eksempel befinner statsministrenes, LOs og partienes arkiver seg her) og ville blitt tatt vare på av Riksarkivet, dersom Arbark ikke fantes. Det vil si at staten hadde betalt 100 prosent av kostnadene for kartlegging, bevaring og formidling av materialet, i stedet for mellom 30 og 40 prosent slik situasjonen er i dag. Arkivene etter de borgerlige partiene og NHO oppbevares i Riksarkivet, det vil si at staten betaler 100 prosent av kostnadene ved dette. Slik sett er det arbeiderbevegelsen som frivillig overtar en viktig del av oppgavene til staten. Arbarks samlinger dokumenterer det sivile samfunnet som er underdokumentert ellers.

 

Et kutt på kr 2 mill. på statstilskuddet til Arbark, den største private arkivinstitusjonen i Norge, vil være alvorlig for driften. Det vil etter alt å dømme føre til nedbemanning, kortere åpningstider og lengre ventetid for publikum. Den norske historiske forening håper at Stortinget vil forandre på kutt-forslaget slik det er fremmet nå.

 

Kontakt oss gjerne for utfyllende informasjon.

HIFOs reisestipend 2014 – Frist 20. november

16. september 2013

Den norske historiske forening (HIFO) lyser hvert år ut et reisestipend til sine medlemmer. HIFOs reisestipend kan søkes av alle som har betalt sin medlemskontingent ved søknadsfristens utløp, og tildeles en gang i året.

 

Stipendet deles ut til faglig begrunnede reiser i forbindelse med egen forskning, eksempelvis besøk i arkiver og andre relevante institusjoner eller deltakelse på konferanser med presentasjon av egne undersøkelser. I søknaden bes søkeren om å gi et overslag over de samlede kostnadene for den aktuelle reisen og eventuell annen finansiering som kan påregnes (støtte fra arbeidsgiver, oppdragsgiver, studiested, forskningsråd e.l.)

 

Stipendet må brukes innen tolv måneder etter tildelingen og kan bare benyttes til det formål som er oppgitt i søknaden. Den som mottar reisestipend fra HIFO behøver ikke å dokumentere utgiftene, men plikter innen denne fristen å fremlegge dokumentasjon for styret på at reisen faktisk er foretatt, og dessuten skrive en reiserapport av faglig art til foreningen innen tre måneder etter at reisen er avsluttet. Denne kan etter vurdering publiseres i foreningens medlemsblad Historikeren.

 

Stipendet deles ut én gang i året, og studentmedlemmer oppfordres særskilt til å søke. Søknader fra søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere og studenter og andre søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen måte vil prioriteres.

 

Vurderingen av søknadene behøver ikke å begrunnes og kan ikke påklages, og søknader fra medlemmer som ikke har betalt kontingent vil ikke behandles.

 

Det maksimale støttebeløp pr. søker for 2014 ligger på 10 000 kr.

 

Søknadsfrist er 20. november 2013.

 

Søknad med kostnadsoverslag sendes til post@hifo.no eller i posten til;

 

«Reisestipend 2014»
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

 

Årets prisvinnere

23. august 2013

Tradisjonen tro delte HIFO ut sine to priser under årsmøtet som ble avholdt i Sogndal i mai, samt publiseringsstipendet vi ved hjelp av midler fra Fritt Ord gir til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie hvert år.

 

HT-prisen 2013

HT 2013

Sverre Steen-prisen 2013

Sverre Steen 2013

Fritt Ord-prisen 2013

Fritt Ord 2013

 

Nasjonalt lokalt i hovedstaden

27. oktober 2010

Interkulturelt: HIFO-styret samt lokallagsrepresentanter på vandring over Grønland.

Lørdag 2. oktober. Kald blåst gjennom Oslos gater. – Og nå skal vi tilbake til politistasjonen, sier guiden mens kremen av norske HIFO-medlemmer nikker og hutrer.

Vandringen gjennom Grønland er snart over, vi er på vei inn i bygningen som nå huser Interkulturelt Museum. HIFO sitt første lokallagsseminar er snart over; alle var enige om at det hadde vært nyttig, morsomt – og litt kaldt.

(mer…)

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no