Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Seminarer’

Seminar om norsk tettstedshistorie

9. oktober 2014

Norsk lokalhistorisk institutt i Oslo arrangerer 6. november 2014 et seminar om norsk tettstedshistorie ca 1850—2000. Seminaret tar sikte på å fortsette en diskusjon om norsk urbaniseringshistorie som er blitt reist i Norsk Byhistorie (2006) og ikke minst i Den urbane underskogen (2009). Vi ønsker å sette lys på tettstedenes store mangfold og særlig på de mindre tettstedene eller det vi kan kalle ”småstedene”.

For mer info og påmelding les her

 

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

26. september 2014

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

 

Frist 1. desember 2014

 

Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger den 19.-21. juni 2015 . Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper. Den faglige arbeidsgruppen for Historiedagene ønsker forslag som kan knyttes til konferansens hovedtema: Ressurser – energi, makt og mennesker, men også forslag med andre tema.

 

Norske historiedager skal vise bredden og mangfoldet i historiefaget.

 

«Ressurser – energi, makt og mennesker» handler om endringer og kontinuitet i bruk av ulike ressurser på forskjellige steder og samfunnsområder fra middelalder frem til vår egen tid.

 

«Energi» kan knyttes til det mange forbinder med naturressurser. Her er fangst, dyrking, produksjon og konsumpsjon av mat sentralt. Men også bruk av fossile energikilder som olje, gass og ulike typer kull og torv samt fornybare kilder som vann-, vind- og solkraft. Tematikk som handler om kamp om naturressurser er spesielt interessant her.

 

«Makt» kan rettes mot utvikling og endring i demokratiske institusjoner i samfunnet, eksempelvis politisk styresett, velferd og rettspraksis, men også sosial, økonomisk og kulturell makt. Makt kan også knyttes til fagområdet historiebruk, som setter historieforskning og -formidling i et kritisk perspektiv.

 

«Mennesker» kan handle om hvordan migrasjon har bidratt til kulturmøter og strukturendringer i ulike samfunn, og om enkelte og gruppers nyvinninger og kunnskapsheving gjennom entreprenørskap. Vi oppfordrer til migrasjonshistoriske og entreprenørhistoriske forslag.

 

Forslag kan sendes til Lene Bøe: lene.boe@uis.no

 

Den faglige arbeidsgruppen for Norske historiedager 2015 består av: Gunnar Nerheim (leder), Marie Smith-Solbakken, Beate Aasen Bøe, Anne Jorunn Frøyen, Svein Ivar Langhelle, Harald Hamre, Torkel Thime og Lene Bøe (sekretær)

Program Nils Bru-seminar 2014

15. oktober 2013

PROGRAM FOR

NILS TRULSEN BRU-SEMINARET 26.-27. SEPTEMBER 2014

Bondepolitikken og embetsstyret 1814-1850

Åpent historieseminar på Kulturbruket, Bru

Arr.: Rennesøy kommune og Rennesøy historielag

i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Stavanger

Fredag 26. september:

Kl. 1200-1300 Lunsj

Kl. 1300: Velkommen v/ordfører Dagny Sunnanå Hausken

Kl. 1315: Åpning

 

Del 1: Nils Trulsen Bru og bondepolitikken i Norge, 1814-1850

Ordstyrer: Professor Roald Berg, UiS.

Kl. 1330-1400: Professor ved Det juridiske fakultet ved UiO og leder for Norges forskningsråds forskningskomité for Grunnlovsjubileet, Ola Mestad: 1814 i Norge.

1400-1415: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1415-1445: Førsteamanuensis Svein Ivar Langhelle, UiS: Nils Trulsen Bru – bondeleder, haugianer og politiker.

Kl. 1445-1500: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1500-1530 Kaffe

Kl. 1530-1600: Forsker, ph.d. Marthe Hommerstad, UiO: Bondestrategene på Stortinget 1814-1824.

Kl. 1600-1615: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1615-1645: Professor Nils Olav Østrem, UiS: Bønder og øvrighet i Ryfylke 1800-1840.

Kl. 1645-1700: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1700-1745: Professor Knut Dørum, UiA: Politisering av allmuen på bygdene i Norge 1800-1860.

Kl. 1745-1800: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1800-1845: Forsker, ph.d. Mona Ringvej UiO: Thranitterne som demokratiforkjempere.

Kl. 1845-1900: Spørsmål/kommentar

Kl. 2000: Middag på Utstein kloster

 

Lørdag 27. september:

Del 2: Embetsstyret, religionen og folket på 1800-tallet

Ordstyrer: Professor emeritus, tidligere rektor ved Veterinærhøgskolen, og leder i Rennesøy Historielag, Hallstein Grønstøl.

Kl. 0900-0930: Professor Øystein Rian, UiO: Embetsstyret i Norge før og etter 1814.

Kl. 0930-0945: Spørsmål/kommentarer

Kl. 0945-1015: Professor Dag Thorkildsen, UiO: Haugianerne i norsk politikk.

Kl. 1015-1030: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1030-1100: Kaffe m/rundstykker

Kl. 1100-1130: Forsker, ph.d. Morten Nordhagen Ottesen, UiO: Bøndene og krigene 1807-1814 – motstand eller tilpasning.

Kl. 1130-1145 Spørsmål/kommentarer

Kl. 1145-1215: Professor Hilde Sandvik, UiO: Kvinnene i samfunnet 1814-1850.

Kl. 1215-1230: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1230-1315: Direktør, Misjonshøgskolen i Stavanger, ph.d. Kristin Fjelde Tjelle: Misjonsbevegelsen i Norge med vekt på Ryfylke på 1800-tallet.

Kl. 1315-1330: Spørsmål/kommentarer

Kl. 1330: Preses i Vitenskapsakademiet i Stavanger, professor Ivar Langen: Avslutning

Leder i Rennesøy Historielag, professor emeritus Hallstein Grønstøl takker for frammøte

Kl. 1345-1445: Lunsj

 

Seminaravgift: Kr. 500.

 

Kontaktpersoner: roald.berg@uis.no; Bente.Marie.Johansen@rennesoy.kommune.no .

 

Agderseminaret 2013

11. september 2013

 

Vi har gleden av å invitere til AGDERSEMINARET 2013 Seminaret, som er lagt til Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand, torsdag 10. og fredag 11. oktober. Seminaret har tittelen

 

GUD OG MAMMON- RELIGION OG NÆRINGSLIV

 

– Kan religion og verdisyn fremme økonomisk vekst? Eller er det snarere slik at religiøst engasjement står i veien for materiell utvikling? Framtredende samfunnsfilosofer har forsøkt å si noe sammenfattende om dette; mest kjent er vel Max Webers tese om «den protestantiske etikk og kapitalismens ånd». Overgripende modeller kan inspirere og provosere; dagens historikere og samfunnsvitere vil nok like gjerne framheve det komplekse og motsetningsfylte i møtet mellom tro og økonomisk praksis. Gjennom årets agderseminar vil forskere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner gi oss innblikk i dette problemfeltet.

 

Arrangør: Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA i samarbeid med rådet for Forskernettverk Agder.*

 

Seminaret utgjør et faglig forum som også er åpent for det allmenne publikum med interesse for historie og samfunnsutvikling.

Se vedlagt brosjyre med program og praktisk info.

 

FRIST FOR PÅMELDING: 25. SEPTEMBER

 

– – – – – – –

 

* Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAM), Statsarkivet i Kristiansand (SAK) og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks).

 

For arr. komiteen

Bjørg Seland

 

 

Bjørg Seland

Professor i historie

Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder Postboks 422,

4604 Kristiansand

tlf. 38 14 20 12, bjorg.seland@uia.no

 

Norske historiedager 2014: Kom med forslag!

10. september 2013

Norske historiedager blir arrangert i Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo 20.-22. juni 2014. Vi inviterer med dette kollegaer og studenter til å komme med forslag til sesjoner og frie foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper.

 

Forslag kan sendes på epost til amund.pedersen@iakh.uio.no innen 4. november 2013

Norske historiedager 2014 vil ha hovedtema «Grunnlov og menneskerettigheter». Forslagene kan knyttes opp mot hovedtema, men komitéen ønsker også forslag innenfor andre temaer.

Norske historiedager skal favne om hele bredden i norsk historieforskning.

 

Mer info om Norske historiedager 2014 finnes på http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2014/historiedagene/

 

Arrangementskomitéen

Hilde Sandvik (leder) Marthe Hommerstad, Finn Erhard Johannesen, Hans Jacob Orning, Martin Austnes, Gjermund Rognved, Amund Pedersen (vit.ass)

Det nordiske historikermøtet i 2014 – CFP

7. mai 2012

Det har gått ut call for papers til det 28. nordiske historikermøtet som arrangeres i Joensuu, Finland, 14–17 august 2014.

Call for Papers

Konferansens nettside.

.

.

Forslag meldes på konferansens nettside innen 30.november 2012.

 

Nasjonalt lokalt i hovedstaden

27. oktober 2010

Interkulturelt: HIFO-styret samt lokallagsrepresentanter på vandring over Grønland.

Lørdag 2. oktober. Kald blåst gjennom Oslos gater. – Og nå skal vi tilbake til politistasjonen, sier guiden mens kremen av norske HIFO-medlemmer nikker og hutrer.

Vandringen gjennom Grønland er snart over, vi er på vei inn i bygningen som nå huser Interkulturelt Museum. HIFO sitt første lokallagsseminar er snart over; alle var enige om at det hadde vært nyttig, morsomt – og litt kaldt.

(mer…)

Historien om krigen og krigen om historien.

21. oktober 2010

Hva gjør krigshistorien til et så spesielt forskningsfelt, og hvorfor skal forskningen på andre verdenskrig  prioriteres fremfor andre forskningsfelt, spør Harald Stokkedal Bokn i denne kommentaren.    (mer…)

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no