Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Skole-HIFO’

Vinnere av Historiekonkurransen 2014

4. juni 2014

HIFOs historiekonkurransen “Min familie i historien” har satt ny deltakerrekord. I alt kom det inn hele 1221 bidrag. Juryen antar at historiekonkurransen dermed er den største kunnskapskonkurransen for ungdom i landet.

 

”Min familie i historien”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1. pris: Benedicte Samira Popkema, Hedemarken friskole, Hedmark.

Tittel: «Din til Døden tro hengivende Veninde, Anne J. Solberg»

 

2. pris: Marianne Falck, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Tyskerungen»

 

3. pris: Rakel Rønning Ramsdal, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Et barn, en by, en krig»

 

3. pris: Hanna Finnskog Nordby, Presterød ungdomsskole, Vestfold

Tittel: «Like barn leker best»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1. pris: Vebjørn Bredesen, Notodden videregående skole, Telemark

Tittel: «Mysteriet Brede Olsen»

 

2. pris: Andreas Iveland, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Utvandringen til USA på begynnelsen av 1900-tallet»

 

3. pris: Espen Melling Hoy, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Historien om et liv på seilskuter på 1800-tallet»

 

Hederlig omtale

Arabhi Uthayakumaran, Stovner videregående skole, Oslo.

Tittel: «Tiden leger ingen sår»

 

Bertine Aase Dalhaug, Vennesla videregående skole, Vest-Agder.

Tittel: «En tuberkulosehistorie fra 1949»

 

”Min familie og arven etter 1814”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1.pris: Øyvind Villanger, Magnus Knutsen og Amund Christopher Klem Rønning, Fjell

ungdomsskule

Tittel: «Er det mulig å eksportere demokrati til et annet land ved bruk av makt?»

 

2.pris: Kristoffer Sosulski Moen, Hedemarken friskole

Tittel: «Wladyslaw Sosulski»

 

2. pris: Caroline Thommesen, Presterød ungdomsskole

Tittel: «En lang forlovelse – en krigsseilers historie»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1.pris: Vivel Cortez Fredriksen, Hartvig Nissen videregående skole.

Tittel: «Kunsten å balansere på en tynn line – en historie om overlevelse»
2. pris: Ingeborg Magrete Lianes, Spjelkavik videregående skole

Tittel: «En solskinnshistorie om integrering – muligheten til et bedre liv»

 

3. pris: Rikard Meyer Sandling, Bergens Handelsgymnasium

Tittel: «Arne Melkevik og nordsjøfarten»

 

Hederlig omtale

Josefine Paulsen, Runni ungdomsskole

Tittel: «Farmor og feminisme»

 

Les mer på Historiekonkurransen.no

 

 

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no