Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Utlysninger’

Ledig stilling forfatter bind 2 Arendal by- og regionshistorie

24. februar 2016

Forfatter til bind 2 i bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023. Bind 2 (av 3) skal omfatte perioden 1723-1900.

 

Arbeidet skal påbegynnes i 2017 og være ferdig innen januar 2020.

 

Stillingsbeskrivelse
Arbeidet med bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023 startet opp i
2013 og planlegges fullført innen 2023. Det skal utgis 3 bind. Bind 1
omfatter perioden frem til 1723 og er under arbeid. Bind 2 skal ta for seg
historien fra 1723 frem til 1900. Vi tar sikte på å starte arbeidet i januar
2017. Bindet skal være ferdig fra forfatter innen januar 2020.
Det tas forbehold om fullfinansiering fra Arendal kommune.
Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til
søknaden.

 

For mer info og søknadsskjema: https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=600630&SearchParamsMode=DEFAULT_ON&viewall=1&link_source_id=0

Ledige stillinger ved UiO

21. september 2015

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO lyser ut fire stillinger i historie:

  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Link.    Søknadsfrist 30.10.2015
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsingen «Unpacking the Nordic Model». Link.    Søknadsfrist 30.10.2015
  • Post-Doctoral Research Fellowship in Economic History. Link.    Søknadsfrist 14 October 2015
  • Researcher position in Economic History. Link.    Søknadsfrist 14 October 2015

 

For full oversikt over alle stillingene se http://www.hf.uio.no/iakh/om/jobb/

Universitetsstipendiatstillinger i historie – UiT

3. juli 2015

Ved Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, er det ledig to universitetsstipendiatstillinger i historie.

 

«Krig og historie. Felttoget ved Narvik 1940»

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/115430/stipendiatstilling-i-historie-ved-institutt-for-historie-og-religionsvitenskap

 

 

«Troms som etnisk sammensatt grenseområde fra ca. 600 til ca. 1600»

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/115464/stipendiatstilling-i-historie-ved-institutt-for-historie-og-religionsvitenskap

Bygdebokforfatter søkes

1. juni 2015

BYGDEBOKFORFATTER – OPPDAL KOMMUNE

 

Oppdal kommune søker forfatter til 8. og siste bind i bokverket «Gards- og slektshistorie for Oppdal».

Boka skal omfatte garder og bosetting i området fra Oppdal sentrum til Rennebu grense

 

Stillingen lyses ut som et 3-årig prosjekt med oppstart 1. januar 2016.

Kvalifikasjonskrav vil være historie hovedfag/master eller tilsvarende kompetanse. Tidligere lokalhistorisk publisering tillegges stor vekt.

 

Det blir utarbeidet egen kontrakt for oppdraget der også lønn avtales. For øvrig gjelder lønns- og arbeidsvilkår i hht kommunalt avtaleverk.

 

Det er oppnevnes egen bygdeboknemnd som bistår forfatteren i arbeidet.

 

Evt. spørsmål rettes til nemndleder Kjell Haugland, tlf 72424637, eller fagansvarlig kultur Anne Kristin Loeng tlf 72401826.

For øvrig henvises til kommunens hjemmeside http://www.oppdal.kommune.no  der elektronisk søknadsskjema finnes.

 

Søknadsfrist: 1. september 2015

 

 

 

Idrettshistorie i Aust-Agder – ansettelse av forfatter

29. mai 2015

Idrettshistorie i Aust-Agder – ansettelse av forfatter i full stilling i 2-3 år

Aust-Agder Idrettskrets skal lage et historieverk som skal beskrive idrettens historie i Aust-Agder fra midten av 18-hundretallet og frem til i dag. Vi ønsker i boken å legge vekt på idrettens betydning også i et utvidet samfunnsmessig perspektiv. Boken skal være ferdig til kretsens 100-årsjubileum våren 2019. Arbeidssted: Aust-Agder Museum og Arkiv, Arendal

 

Interessert? Se full utlysning av stillingen på

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/aust-agder-idrettskrets/nyheter/idrettshistorie-i-aust-agder—ansettelse-av-forfatter/

 

Her ligger også forprosjektet som beskriver hvordan vi ser for oss at verket skal bli.

 

SØKNADSFRIST: 15. JUNI

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt organisasjonssjef i Aust-Agder idrettskrets, Svein Lien, tlf. 906 45 253, e-post svein.lien@idrettsforbundet.no

 

Stilling ledig for historiker i Tromsø

25. mars 2015

Ved Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, er det ledig stilling som førsteamanuensis i moderne historie med særskilt ansvar for urfolks- og minoritetshistorie.

Søknadsfrist 28.4.2015

Se utlysning på jobbnorge.no : http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/111884/foersteamanuensis-i-moderne-historie-med-spesielt-ansvar-for-urfolks-og-minoritetshistorie

Fritt Ord-stipend 2015

26. januar 2015

Leverte du mastergradsoppgave i historie i 2014? Da kan du søke om vårt stipend på 25.000 kr.

Det deles ut ett stipend hvert år til en nyuteksaminert mastergradskandidat som er medlem av HIFO. Midlene skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgaven til tidsskriftartikler eller eventuelt gi den ut i bokform.

Les mer om stipendet HER.

Søknadsfrist er 1.februar 2015.

HIFOs reisestipend – frist 21. november

30. oktober 2014

Den norske historiske forening (HIFO) lyser hvert år ut et reisestipend til sine medlemmer. HIFOs reisestipend kan søkes av alle som har betalt sin medlemskontingent ved søknadsfristens utløp, og tildeles en gang i året.

 

Stipendet deles ut til faglig begrunnede reiser i forbindelse med egen forskning, eksempelvis besøk i arkiver og andre relevante institusjoner eller deltakelse på konferanser med presentasjon av egne undersøkelser. I søknaden bes søkeren om å gi et overslag over de samlede kostnadene for den aktuelle reisen og eventuell annen finansiering som kan påregnes (støtte fra arbeidsgiver, oppdragsgiver, studiested, forskningsråd e.l.)

 

Stipendet må brukes innen tolv måneder etter tildelingen og kan bare benyttes til det formål som er oppgitt i søknaden. Den som mottar reisestipend fra HIFO behøver ikke å dokumentere utgiftene, men plikter innen denne fristen å fremlegge dokumentasjon for styret på at reisen faktisk er foretatt, og dessuten skrive en reiserapport av faglig art til foreningen innen tre måneder etter at reisen er avsluttet. Denne kan etter vurdering publiseres i foreningens medlemsblad Historikeren.

 

Stipendet deles ut én gang i året, og studentmedlemmer oppfordres særskilt til å søke. Søknader fra søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere og studenter og andre søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen måte vil prioriteres.

 

Vurderingen av søknadene behøver ikke å begrunnes og kan ikke påklages, og søknader fra medlemmer som ikke har betalt kontingent vil ikke behandles.

 

Det maksimale støttebeløp pr. søker for 2014 ligger på 10 000 kr.

 

Søknadsfrist er 21. november 2014.

 

Søknad med kostnadsoverslag sendes til post@hifo.no eller i posten til;

 

«Reisestipend 2015»
Den norske historiske forening (HIFO)
UiT Norges Arktiske Universitet
IHR
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

 

Førsteamanuensis i samtidshistorie

27. oktober 2014

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut to stillinger som førsteamanuensis i samtidshistorie (etter 1918). Den ene av stillingene er forbeholdt internasjonal samtidshistorie.

Les mer om stillingene her:

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262495/62039?iso=no

 

Universitetslektor i eldre historie 50 %

17. oktober 2014

 

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lyser ut et vikariat som universitetslektor i eldre historie 50 %.

 

 

 

Les mer om stillingen:

 

 

 

Universitetslektor i eldre historie 50 %:

 

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262715/62039?iso=no

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no