Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Verdenskongressen’

Uakseptabel innreisenekt for Bøckman

22. august 2015

Den norske Kina-forskeren og historikeren Harald Bøckman er nektet visum til Kina, hvor han var påmeldt verdenskongressen for historikere i Jinan. Alt tyder på at avslaget skyldes kinesiske myndigheters misnøye med Bøckmans bruk av ytringsfriheten.

 

Den norske historiske forening (HIFO) beklager sterkt at kinesiske myndigheter på denne måten hindrer fri akademisk utveksling.

 

– Det er helt uakseptabelt at en forsker ikke får delta på en åpen, internasjonal fagkonferanse fordi vertslandets myndigheter misliker hans ytringer. Vi har tatt saken opp med den globale historikerorganisasjonen CISH, som også er ansvarlig for verdenskongressen, og forventer at dette får et etterspill, sier Marthe Hommerstad, nestleder i Den norske historiske forening (HIFO).

 

– Vår representant på verdenskongressen vil også ta opp saken der, sier Hommerstad.

 

Harald Bøckman gjorde selv greie for saken i en kronikk http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-om-Kina-Den-stengte-porten-til-Midtens-rike-8133745.html i Aftenposten 22.08.15.

 

 

Mediehenvendelser: Marthe Hommerstad, nestleder, mobil 9344 1843, e-post: marthe.hommerstad@outlook.com

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no