Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Kontakt oss

Du oppnår lettest kontakt med HIFO gjennom en e-post til HIFO-sekretæren: post@hifo.no

 

Postadressen er:

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Universitetet i Oslo
IAKH
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo

 

Nora Birkeland er ansatt som HIFOs sekretær .

Telefon: 924 95 152.

 

HIFOs bankkontonummer er 7874.06.46582

 

HIFOs organisasjonsnummer er 975 578 852

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no