Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Samarbeidspartnere

HIFO er medlem av International Comittee of Historical Sciences (ICHS) / Le Comité International des Sciences Historiques (CISH). ICHS/CISH ble grunnlagt i Genève i 1926, og er en ikke-statlig organisasjon med det formål å fremme de historiske vitenskaper gjennom internasjonalt samarbeid.

Se også CISHs hjemmeside.

HIFO er medlem av Norges kulturvernforbund. Norges kulturvernforbund (tidligere Kulturvernets fellesorganisasjon) er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern. Organisasjonen arbeider for å styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv ved å øke kjennskapen og interessen for historie og kulturvern, støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og formidling av kulturminner, samt bedre rammevilkårene for kulturvernet. Norges kulturvernforbund ble dannet i 1994 og har i dag 19 medlemsorganisasjoner med rundt 190 000 medlemmer og 1400 fylkes-/lokallag.

Se også Kulturvernforbundets nettside.

HIFO er engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid gjennom medlemskap i NEAR og NCH. NEAR – Network for Education and Academic Rights – arbeider for å sikre akademisk frihet så vel som rett til utdanning.

NCH – Network of Concerned Historians – fungerer som kontaktledd mellom historikere og menneskerettighetsorganisasjoner, som NEAR.

NCH er engasjert på tre områder:
Handling overfor forfulgte og sensurerte historikere.
Informasjon til medlemmene.
Innsamling og distribusjon av informasjon til menneskerettighetsorganisasjoner.

Se også NEARs nettside.

Se også NCHs nettside.

HIFO får økonomisk støtte fra:

Institusjonen Fritt Ord

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen

Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Vestfold

Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskolen i Volda

Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Institutt for kultur- og språkvitskap, Universitetet i Stavanger

Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Seksjon for historie, Universitetet i Nordland

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no