Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Om HIFO

Den norske historiske forening (HIFO) ble stiftet i 1869. I 1990 ble foreningen slått sammen med Norsk historikerforening og Norsk komité for historisk vitskap til dagens HIFO. Du kan lese mer om HIFOs historie her.

HIFO er en profesjonsorganisasjon for norske historikere, og utgjør det samlende nasjonale fagmiljø for historikere. Foreningen arbeider for å fremme norsk historieforskning og for å styrke historiefaget, både i skoleverket, i høyere utdanning og i offentligheten.

Blant HIFOs medlemmer er historikere tilknyttet blant annet skoleverket, universiteter, høyskoler, offentlige og private forskningsinstitusjoner, arkiver, museer, biblioteker og ulike nivåer i forvaltningen, samt oppdragsforskere.

HIFO utgir Historisk tidsskrift og medlemsbladet Historikeren. Foreningen arrangerer den årlige konferansen Norske historiedager, og har elleve lokallag og en egen skoleseksjon. HIFO deler også ut flere priser og stipender, og har et særlig fokus på oppdragshistorikere. Foreningen drifter e-postlisten HIFO-nett. Du kan lese mer om foreningens virksomhet i årsberetningen og arbeidsplanen. Vedtektene våre finner du her.

Som medlem av HIFO får du ta del i et landsomspennende faglig nettverk med lokale avdelinger. Medlemmer mottar Historisk tidsskrift og medlemsbladet Historikeren fire ganger hvert år. Gjennom HIFO-nett mottar du blant annet informasjon om relevante arrangementer og utlyste stillinger. Du kan få vite mer om medlemskap i HIFO her.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no