Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Årsmøte 2017

Årsmøtet for 2017 vil bli avholdt under Norske historiedager i Trondheim, 23.-25. juni 2017.

Tid: Fredag 23. juni, kl. 17.15–18.15
Sted: NTNU Dragvoll (D11)

Årsmøtepapirer 2017

Saksliste årsmøte 2017

Sak 2 årsmelding HIFO 2016-2017

Sak 3 Arbeidsplan for styret 2017-2018

Sak 4 og 5 rekneskap 2016

Sak 6 Vedtak HT og åpen tilgang med budsjett 2017-2018

Sak 8 HIFO Valgkomite innstilling 2017

 

Årsmøtepapirer 2016

HIFO-styrets årsmelding 2015-2016

HIFOs arbeidsplan 2016-2017

Valgkomiteens forslag 2016

HIFO rekneskap 2015 og budsjett 2016-2017

Revisorerklæring HIFO 2015

 

Årsmøte i HIFO 2016 saksliste

Sak 6 Historisk tidsskrift

Sak 7 Omorganiseringen av Arkivverket

Sak 8 Forslag til valgkomité

Årsmøtereferat 2016

 

Les også årsmeldinger fra lokallagene!

Årsmøtepapirer 2015

HIFO-styrets årsmelding 2014-2015

HIFOs arbeidsplan 2015-2016

HIFO rekneskap 2014 og budsjett 2015/16

Valgkomiteens forslag -2015

Revisorerklæring HIFO

Årsmøtereferat 2015

 

 

Årsmøtepapirer 2014

HIFO-styrets årsmelding 2013-2014

HIFOs arbeidsplan 2014-2015

HIFO rekneskap 2013 og budsjett 2014

Valgkomiteens forslag -2014

Revisorerklæring HIFO

Årsmøtereferat 2014

 

Årsmøtepapirer 2013

HIFO-styrets årsmelding 2012-2013

HIFOs arbeidsplan 2013-2014

Rekneskap 2012 med budsjett 2013-14

Valgkomiteens forslag 2013

Årsmøtereferat 2013

Les også årsmeldinger fra lokallagene!

 

Årsmøtepapirer 2012

HIFO-styrets årsmelding 2011-2012

HIFOs arbeidsplan 2012-2013

Rekneskap 2011 med budsjett 2012-13.

Valgkomiteens forslag 2012

Les også årsmeldinger fra lokallagene!

 

Årsmøtepapirer 2011

HIFO-styrets årsmelding 2010-2011

Årsoppgjør 2010 og budsjett 2011-12

Revisorerklæring for HIFOs regnskap 2010

HIFOs arbeidsplan 2011-2012

Valgkomiteens forslag 2011

Les også årsmeldinger fra lokallagene!

 

 

Årsmøtepapirer fra tidligere år

Årsmelding 2009-2010

Årsoppgjør 2009 og budsjett 2010-11

HIFOs arbeidsplan for perioden 2010-11

Valgkomiteens innstilling 2010

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no