Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

HIFO-nett

Medlemmer av HIFO får tilbud om å stå på e-postlisten HIFO-nett. Gjennom HIFO-nett sendes det blant annet ut informasjon om relevante arrangementer og utlyste stillinger. All informasjon siles av sekretariatet før den sendes ut, slik at medlemmene slipper å motta unødvendige e-poster.

Ønsker du å annonsere et arrangement eller en ledig stilling på HIFO-nett?

Ta kontakt med vår sekretær på e-post: post@hifo.no

Informasjonen som sendes ut via HIFO-nett vil også bli gjort tilgjengelig via våre nettsider.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no