Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Historiedagene

HIFO har i mer enn tjue år hatt jevnlige faglige samlinger, med varierende innhold og deltakelse, og med en rekke forskjellige hovedtemaer. Konferansene arrangeres i samarbeid med lokale fagmiljøer, som har det organisatoriske ansvaret. HIFO-konferansene, som nå går under navnet Norske historiedager, har utviklet seg til å bli de største nasjonale møteplassene for faghistorikere, og har i så måte både faglig og sosialt en sentral posisjon innen historikerlauget.

 

Norske historiedager 2017

Arrangeres i Trondheim 23.-25. juni.

Les mer om tema og manuslokking her: https://www.ntnu.no/historiedager2017

 


HIFO-seminar og Historiedager 1985-2013
1985, Oppdal: Mentalitetshistorie og EDB i historikerens hverdag. HIFO-seminar.
1986, Rapham, Sel: Formidling av historie. HIFO-seminar.
1988, Sogndal: Komparasjon som metode i lokalhistoriske studier. HIFO-seminar.
1989, Trondheim. Historiedager.
1990, Sjusjøen: Nytt lys på okkupasjonshistorien. HIFO-seminar.
1991, Hemsedal: Syntese i historieskrivningen. HIFO-seminar.
1992, Tromsø. Historiedager.
1994, Farsund. HIFO-seminar.
1995, Oppdal: Tendenser i nyere historieforsking. HIFO-seminar.
1996, Bergen:  Historiografi, religion, regionen, mannen og formidling av historisk kunnskap. Historiedager.
1997, Bø: Den nye kulturhistorien og den nye norgeshistorien. HIFO-seminar.
1998, Bodø: Etnisitet, migrasjon og minoriteter. HIFO-seminar.
1999, Lillehammer: Historikerens rolle i samfunnet. Historiedager.
2000, CISH (Internasjonalt historikermøte) i Oslo.
2001, Sogndal: Etterkrigstida i nytt lys – menneskesyn og fiendebilete. HIFO-seminar.
2002, Oslo: Norges unionshistorie i 700 år og Historiske perspektiv på globaliseringen. Historiedager.
2003, Stavanger: Folkelige bevegelser. HIFO-seminar.
2004, Ålesund: Møte mellom kulturar. HIFO-seminar.
2005, Trondheim: Perspektiv på unionsoppløsningen i 1905 og Norsk utenrikspolitikk etter 1905 med hovedvekt på fredsmotivet. Historiedager.
2006, Kristiansand: Vår virksomhet som historikere. HIFO-seminar.
2007, Tønsberg: Historien som vare. HIFO-seminar.
2008, Tromsø: Korleis feire ein nasjonalstat i ei globalisert verd? Historiedager.
2009, Bergen: Historiefagets identitet. Historiedager.
2010, Bø i Telemark: Demokrati. Historiedager.

2011, Tromsø: Det 27.nordiske historikermøtet.
2012, Bodø: Norsk historieforskning – med ryggen mot havet og verden? og 22.juli og historiene om Norge.  Historiedager.
2013, Sogndal, Stemmerett, demokrati og kjønn kring 1900 i eit transnasjonalt perspektiv. Historiedagar.

2014, Oslo, Grunnloven og det norske samfunnet og Menneskerettigheter – visjoner og politikk. Historiedager.

2015, Stavanger, Ressurser: Energi, makt og mennesker. Historiedager.
2016, Volda, Opplysing, utdanning, skriftkultur. Historiedager.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no