Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Historikk

Den norske historiske forening ble stiftet i 1869, med den hovedhensikt å utgi et norsk historiefaglig tidsskrift, Historisk tidsskrift, som utkom første gang i 1871, og som er Norges eldste eksisterende vitenskapelige tidsskrift. Første leder av foreningen var daværende riksantikvar Michael Birkeland (1830–1896).

I 1990 ble foreningen slått sammen med Norsk historikerforening (HIFO) og Norsk komité for historisk vitskap til dagens organisasjon. Den sistnevnte foreningen hadde funksjon av å være norsk underkomité i Den internasjonale komitéen for historievitenskap, mens Norsk historikerforening (HIFO) var startet av yngre historikere i begynnelsen av 1980-årene som en profesjonsforening.

Den nye konsoliderte organisasjonen fikk navnet Den norske historiske forening med forkortelsen HIFO. Foreningen overtok funksjoner fra alle de tre eldre foreningene.

 

Formenn i Den norske historiske forening:

1869–1879 Michael Birkeland (1830–1896).
1879–1899 Oluf Rygh (1833–1899).
1899–1903 Gustav Storm (1845–1903).
1903–1912 Yngvar Nielsen (1843–1916).
1912–1927 Halvdan Koht (1873–1965).
1927–1932 Edvard Bull (1881–1932).
1932–1936 Halvdan Koht (1873–1965).
1936–1947 Sverre Steen (1898–1983).
1947–1955 Johan Schreiner (1903–1967).
1955–1966 Jens Arup Seip (1905–1992).
1966–1972 Dagfinn Mannsåker (1916–1994).
1972–1975 Ottar Dahl (f. 1924).
1975–1984 Knut Helle (f. 1930).
1984–1988 Sivert Langholm( f. 1927).
1988–1990 Knut Einar Eriksen (f. 1944).

 

Formenn i Norsk komité for historisk vitskap:

1927–1957 Halvdan Koht (1873–1965).
1957–1963 Jacob Stenersen Worm-Müller (1884–1963).
1963–1970 Sverre Steen (1898–1983).
1970–1974 Kåre Dorenfeldt Tønnesson (f. 1926).
1974–1978 Grethe Authén Blom (1922–2004).
1978–1982 Ida Blom (f. 1931).
1982–1986? Helge Salvesen (f 1947).
1986–1988 Sølvi Bauge Sogner (f. 1932).
1988–1990 Jarle Simensen (f. 1937).

 

Ledere av Norsk Historikerforening (HIFO):

1982–1983 Knut Kjeldstadli (f. 1948).
1984–1985 Trond Nordby (f. 1943).
1986 Knut Kjeldstadli (f. 1948).
1987–1988 Nils Johan Ringdal (1952–2008).
1989 Gro Hagemann (f. 1945).

 

Ledere av Den norske historiske forening av 1990 (HIFO):

1990–1993 Gro Hagemann (f. 1945).
1993–1996 Per G. Norseng (f. 1951).
1996–2000 Ellen Schrumpf (f. 1948).
2000–2002 Hilde Sandvik (f. 1959).
2002–2004 Rolv Petter Amdam (f. 1953).
2004–2006 Vera Schwach (f. 1961).
2006–2009 Årstein Svihus (f. 1971).
2009–2012 Dag Hundstad (f. 1976).

2012–2015 Kari Aga Myklebost (f. 1973).

2015– 2016 Gro Hagemann (f. 1945).

2016- Marthe Hommerstad(f. 1975).

 

Redaktører av Historisk tidsskrift

Redaktørstillingen i Historisk tidsskrift ble skilt ut fra formannsvervet i Den norske historiske forening fra 1955. Fra da av var redaktørene:

1955–1965 Dagfinn Mannsåker (1916–1994).
1966–1970 Per Fuglum (1924–2008) og Dagfinn Mannsåker.
1971 Per Fuglum og Francis Sejersted (f. 1936).
1972–1975 Sivert Langholm (f. 1927) og Francis Sejersted.
1976–1980 Leiv Mjeldheim (f. 1929), Ståle Dyrvik (f. 1943) og Edgar Hovland (f. 1938).
1981–1984 Alf Kaartvedt (f. 1921) og Sverre Bagge (f. 1942).
1985–1991 Ole Kristian Grimnes (f. 1937), Håkon Hovstad og Sølvi Sogner (f. 1932).
1992–1997 Steinar Imsen (f. 1944), Per Fuglum, Kari Melby (f. 1949) og Gudmund Stang (1933–2002).
1997–2001 Hovedredaktør Einar Niemi (f. 1943), redaktører Randi Rønning Balsvik (f. 1939) og Lars Ivar Hansen (f. 1947).
2002–2004 Hovedredaktør Odd-Bjørn Fure (f. 1942), redaktører Anders Bjørkelo (f. 1947) og Astrid Forland (f. 1956).
2004 Hovedredaktør Odd-Bjørn Fure, redaktører Anders Bjørkelo, Astrid Forland og Geir Atle Ersland (f. 1957).
2005–2009 Hovedredaktør Øystein Rian (f. 1945), redaktører Jorunn Bjørgum (f. 1942) og Erik Opsahl (f. 1960).
2010–2014 Hovedredaktør Ida Bull (f. 1948), redaktører Kristian Steinnes (f. 1963) og Randi Wærdahl (f. 1963).
2015–(2018) Hovedredaktør Narve Fulsås (født 1953), redaktører Kari Aga Myklebost (født 1973) og Richard Holt (født 1948) og Harald Dag Jølle (født 1971).

 

Redaktører av medlemsbladet

Norsk Historikerforening ga ut et medlemsskriv 1982–1984. Fra 1985 fikk dette navnet HIFO-nytt, med egen redaktør. Medlemsbladet ble videreført med konstitueringen av dagens HIFO i 1990. I 2010 skiftet bladet navn til Historikeren.

1985 Lars Thue (f. 1946).
1986 Hilde Sandvik (f. 1959).
1987–1988 Finn Borgen Førsund (f. 1946).
1989–1993 Aud Mikkelsen Tretvik (f. 1954).
1993–1995 Bjørg Evjen (f. 1952).
1995–1999 Gunnar Thorvaldsen (f. 1948).
1999–2005 Knut Grove (f. 1964).
2005–2009 Inger Marie Okkenhaug (f. 1963).
2009–2012 Runar Jordåen (f. 1978).

2012–2014 Lena Ingilæ Landsem (f. 1977)

2014–2016 Henrik O. Matiesen (f. 1990)

2016- Amund Pedersen(f. 1981)

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no