Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Lokallag

HIFO har i alt elleve lokallag, som er spredt over hele landet. Disse arrangerer ekskursjoner, foredragskvelder, debattmøter med mer, og er viktige faglige og sosiale kontaktpunkt i sine respektive distrikter.

Kontakt lokallagslederne for mer informasjon og program:

 

 

Årsmeldinger fra lokallagene

 

Tidligere årsmeldinger

 

 

 

 

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no