Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Medlemskap i HIFO

Som medlem av HIFO får du ta del i et landsomspennende faglig nettverk med lokale avdelinger. Medlemmer mottar fagtidsskriftet Historisk tidsskrift og medlemsbladet Historikeren fire ganger hvert år. Gjennom e-postlisten HIFO-nett mottar du blant annet informasjon om relevante arrangementer og utlyste stillinger.

Medlemskap og abonnement kan tegnes ved henvendelse til HIFOs sekretariat på e-post post@hifo.no

 

Ved henvendelser angående innmelding, vær vennlig å angi navn og adresse. Hvis du er student eller lærer, ber vi deg om å opplyse om dette.

 

Kontingent

 

Medlemskontingenten for 2017 er:

• for ordinære medlemmer: 690 kr.
• for studentmedlemmer: 380 kr.
• for familiemedlemmer*: 380 kr.

Abonnement på Historikeren for ikke-medlemmer koster 300 kr. pr år.

 

* Familiemedlemskap gjelder for de husstandene der to personer er medlemmer i HIFO. Det forutsetter at en av disse står som hovedmedlem og betaler ordinær kontingent. Den andre får medlemskap til redusert pris, og det sendes kun ut ett eksemplar av hver publikasjon (Historisk tidsskrift og Historikeren) til disse husstandene.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no