Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Oppdragshistorikere

En av motivasjonene for å starte det nåværende HIFO var et ønske om å arbeide for at oppdragshistorikere i størst mulig grad skal ansettes etter en åpen utlysningsprosess. HIFO mener fortsatt at åpen utlysning av historiefaglige oppdrag er til gagn for norske historikere og for den historiefaglige forskningen. HIFO ønsker at oppdragshistorikere skal ansettes etter faglige meritter og kompetanse, og vil motarbeide en utvikling der historiefaglige oppdrag blir lagt ut på anbud.

Oppdragshistorikere som arbeider frilans har ikke institusjonelle nettverk i ryggen, og er derfor mer sårbare enn institusjonshistorikere. En av ambisjonene for HIFO er at organisasjonen skal utgjøre et nettverk som til en viss grad kan avhjelpe mangelen på institusjonell tilhørighet. Gjennom våre publikasjoner og arrangementer, lokalt og nasjonalt, får medlemmene tilgang til sosial og faglig kontakt innenfor et stort nettverk av historikere med ulik spesialisering.

Vi vil anbefale arbeidsgivere å undersøke om kandidater til oppdraget er medlemmer av HIFO. Dette sikrer et minimum av faglige kvalifikasjoner, dessuten vil medlemmene oftest være aktive i det historiefaglige miljøet med det kontaktnettet og de mulighetene for faglig oppdatering som det kollegiale samværet medfører. På den annen side kan ikke HIFO stå som garantist for foreningens medlemmer. HIFO vil heller ikke påta seg å plukke ut medlemmer til enkelte oppdrag.

HIFO ser det som en av sine oppgaver å bidra til at kontrakter om historisk oppdragsarbeid får en utforming som både oppdragsgiver og forfatter kan være fornøyd med. Vi har derfor utarbeidet et forslag til kontrakt for historisk oppdragsarbeid som du finner her. I dokumentet ligger også kommentarer til kontraktforslaget.

Ved lokalhistoriske oppdrag anbefaler vi kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt. Instituttet har utarbeidet et eget forslag til standardkontrakt, og vil kunne gi både oppdragsgivere og forfattere veiledning på alle trinn i arbeidet med lokalhistoriske prosjekter.

Forfatteren bør også vurdere medlemskap i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Foreningen har utarbeidet eget forslag til standardkontrakt, og vil blant annet kunne bidra med kompetanse ved konflikter.

Vi henviser også til Standardkontrakt fra Kunnskapsdepartementet, som er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet i 2006.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no