Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Priser og stipender

HIFO deler årlig ut to priser: Sverre Steen-prisen, som tildeles for fremragende formidling av historie, og HT-prisen, som gis til forfattere av særlig nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift.

Ved hjelp av midler fra institusjonen Fritt Ord, gir vi også et publiseringsstipend, HIFOs Fritt Ord-stipend, til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie. Medlemmer av HIFO har mulighet til å søke om HIFOs reisestipend.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no