Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

HIFOs Fritt Ord-stipend 2010-2019

Søk HIFOs Fritt Ord-stipend for 2017

Har du levert masteroppgave i historie i 2016 og lyst til å nå ut i verden med forskningen din?

HIFOs Fritt Ord-stipend, et publiseringsstipend til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie. Midlene skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgavene til tidsskriftartikler eller eventuelt gi dem ut i bokform.

Retningslinjer for å søke på stipendet For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie i 2016 og være medlem av foreningen. De som leverte oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

 

Søknad sendes til sekretær på post@hifo.no.

 

Eventuelle spørsmål kan også rettes mot denne adressen.

 

Retningslinjer for å søke på stipendet

For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie foregående år og være medlem av foreningen. De som leverer oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

Søknaden bør inneholde:

–         En kort oppsummering av oppgaven, eventuelt oppgavens hovedfunn.

–         Begrunnelse for å søke på stipendet.

–         Plan for publisering.

–         Vitnemål fra masterstudiet.

–         Anbefalinger eller uttalelser. Kandidater rådes spesielt til å legge ved uttalelse fra veileder.

Mastergradsoppgaven må sendes elektronisk som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist er 1.februar 2017

 

Statutter 2010-2019

1. En gave fra institusjonen Fritt Ord, første gang tildelt i 2009, utgjør et stipend på 25 000 kr. som utdeles årlig frem til 2019 til nyuteksaminerte mastergradskandidater som er medlemmer av HIFO. Midlene skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgavene til tidsskriftartikler eller eventuelt gi dem ut i bokform. Stipendet ledsages av et diplom.

2. Det deles ut ett stipend pr. år fra og med 2010.

3. Foreningens medlemmer kan søke om stipend både på egne og andres vegne. Utlysning av stipendet annonseres overfor alle institusjoner med mastergradsutdanning i historie, og veiledere oppfordres spesielt til å komme med begrunnede nominasjoner av kandidater.

4. Den det søkes for, må ha innlevert mastergradsoppgaven i den tidsperiodenstipendiet er utlyst for. Kandidater som har avlagt sin eksamen tidligere, kan ikke komme i betraktning.

5. I prioriteringen mellom kandidatene skal det tas hensyn til kvalitet og originalitet på mastergradsarbeidene, men også til fagområde og de mulighetene den enkelte vil ha for å få publisert resultatene sine på annet vis.

6. Søknadene behandles av en komité oppnevnt av HIFOs styre.

7. Det er ikke anledning til å påklage avslag på søknad om stipend.

8. Ved publisering skal det opplyses i forord, fotnote eller på annen måte at utgivelsen har mottatt støtte fra HIFO. Mottageren plikter dessuten å gi HIFO melding om publiseringen.

9. Tildelingen av HIFOs Fritt Ord-stipend kunngjøres normalt på HIFOs årlige konferanse, Norske historiedager. Styret i HIFO kan beslutte at tildelingen kan foregå ved annen anledning.

 

Tidligere vinnere

2016: Henrik Olav Mathiesen for oppgaven Norwegians in America and Perceptions of Belonging c. 1840-1870  levert ved Universitetet i Oslo våren 2015.

2015: Morten Aanestad for oppgaven Andre verdenskrig på museum. En analyse av fire norske museers krigshistoriske utstillinger levert ved Universitetet i Stavanger våren 2014.

2014: Sigrid Helene Agnalt for oppgaven De siste lensekræbbene. Tømmerfløting ved Glennetangen lense i Nedre Glomma 1938-1985 levert ved NTNU våren 2013

2013: Kristine Sævold for oppgaven En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser. Det norske Finansdepartementets narrativ om nasjonalpolitisk avmakt i møte med et globalt fenomen 1970 til 2012 levert ved UiB våren 2012.

2012: Vidar Fagerheim Kalsås for oppgaven Minoritetar på utstilling. Framstillinga av samane og romanifolket sin historie på museumsutstillingar levert ved Universitetet i Bergen våren 2011.

2011: Chalak Kaveh for oppgaven ”Sigøynerplagen”. Kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 1929-1938 levert ved Universitetet i Oslo høsten 2010.

2010: Stian Johansen Tiller mottok HIFOs Fritt ord-stipend 2010 for oppgaven Defending the UN Agenda. The Peace Effort of the Palastine Conciliation Commission 1949—1951 levert ved Universitetet i Oslo våren 2009.

2009: Helga Bjørke Harnes for masteroppgaven Pioneer workers, invaluable helpmeets, and good mothers. A Study of the Role of the Missionary Wife in the Church Missionary Society in the First Half of the Twentieth Century

 

2008: Håkon B. Stokland for masteroppgaven Kvinners trivelige og menns tunge arbeid ved Langaard tobakksfabrikk (ca. 1890-1940) – et kulturhistorisk eksperiment innen minneforskning

 

2007: Mats Ingulstad for masteroppgaven USA og ÅSV: Amerikansk strategisk råvarepolitikk, Marshallplanen og finansieringen av Sunndal Verk.

 

2006: Torkil Åmland for masteroppgaven Med FN for fred?: Den politiske prosessen rundt Generalforsamlingens resolusjon ”sionisme er rasisme” fra 1975, UiB 2005.

 

2005: Dag Hundstad for hovedoppgaven ”Sørlandske uthavnssamfunn: fra maritime monokulturer til fritidssamfunn”, UiB 2004.

 

2004: Lars Peder Haga for hovedoppgaven Oppdagelse og oppdragelse: sovjetiske reisekadere rapporterer fra Tsjekkoslovakia 1945-1949, NTNU 2003.

 

2003: Torhild Øien for hovedoppgaven Orknøyene og Shetland i norsk og skotsk historieforskning, UiO 2002

 

2002: Jon Røyne Kyllingstad for hovedoppgaven Kortskaller og langskaller: Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket, UiO 2000.

 

2001: Thomas Brandt for hovedoppgaven “Da verden hadde fire hjørner”: myter, historie og identitet rundt tusenårsjubileet i Trondheim i 1997, NTNU 1999.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no