Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Sverre Steen-prisen

Prisvinner 2016

Årets Sverre Steen-pris går til May-Brith Ohman Nielsen.

Les juryens begrunnelse

 

Statutter

1. Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie deles normalt ut hver vår av Den norske historiske forening (HIFO).

2. Prisen deles ut til en person eller gruppe av personer – profesjonelle historikere eller andre – som i løpet av foregående år har utmerket seg ved ypperlig formidling av historie på høyt faglig nivå. Prisen kan også tildeles for en persons samlede formidlingsvirksomhet.

3. Prisen kan tildeles for formidlingsinnsats både gjennom tradisjonelle skriftmedier og andre medier.

4. Prisen består av heder og et diplom.

5. Kandidater til prisen vurderes av en jury med tre medlemmer oppnevnt for ett år av gangen.

6. Det er anledning for kandidater til å melde seg selv eller for utenforstående til å foreslå kandidater til prisen ved å henvende seg til HIFO, men juryen skal selv aktivt arbeide for å skaffe seg oversikt over aktuelle mottagere og velger selv hvem som skal vurderes.

7. Innen 20. mai hvert år skal juryen gi skriftlig melding til foreningen om sin beslutning.

8. Juryen skal samtidig begrunne sitt valg av prisvinner skriftlig i en form som egner seg for offentliggjøring i pressemelding eller lignende. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

9. Når juryen har truffet sin beslutning, skal den utvalgte prismottager snarest mulig få melding om dette fra HIFO, med spørsmål om han/hun/de vil ta imot prisen. Om vedkommende takker nei, skal foreningen gi juryen anledning til å tildele prisen til en annen, om den mener at det finnes andre verdige kandidater det aktuelle året.

10. Prisutdelingen skal normalt finne sted under HIFOs årlige konferanse, Norske historiedager. I samråd med styret kan juryen beslutte at utdelingen skal foregå ved annen anledning.

(Statuttene er godkjent av HIFOs styre 6. april 1995, revidert av HIFOs styre 23. januar 2010)

 

Tidligere vinnere

2015: Einhart Lorenz og Håkon Harket

2014: Norsk Teknisk Museum og NRK P2s programserie «Museum»

2013: Hilde Henriksen Waage

2012: Bjørn Bandlien

2011: Gudleiv Forr

2010: Olav Njølstad

2009: Guri Hjeltnes

2008: Knut Helle

2007: Hans Fredrik Dahl

2006: Elisabeth Aasen

2005: Francis Sejersted

2004: Knut Kjeldstadli

2003: Knut Mykland

 

2002: Dag Skogheim

2001: Karsten Alnæs

2000: Ida Blom og Sølvi Sogner

 

1999: Magasinet Historie

 

1998: Finn Erhard Johannesen og Lars Thue

 

1997: Øystein Rian

 

1995: Kåre Tønnesson og Ole Kristian Grimnes

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no