Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Styret 2016–2017

 

Arbeidsutvalg

Leder:Marthe Hommerstad, tlf. 934 41 843, e-post: leder@hifo.no

Nestleder: Ruth Hemstad, tlf. 934 37 312, e-post: ruth.hemstad@nb.no

Kasserer: Ingrid Myrstad, tlf. 98 61 30 06, e-post: kasserer@hifo.no

Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Amund Pedersen, e-post: historikeren@hifo.no

 

Øvrige styremedlemmer

Karsten Korbøl (skolekontakt), tlf. 953 09 011, e-post: karsten.korbol@fritt-ord.no

Erik Opsahl, tlf. 73 59 61 25, e-post: erik.opsahl@ntnu.no

Thomas Hagen, e-post: th@stiftelsen-arkivet.no

Knut Kjeldstadli, tlf. 228 58 238, e-post: knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

 

Varamedlemmer

Synne Corell, e-post: synne.corell@gmail.com

Lena Ingilæ Landsem, e-post: lena.i.landsem@uit.no

Ane Bjølgerud Hansen, e-post: anebha@hotmail.com

Hallvard Notaker, e-post: hallvard.notaker@iakh.uio.no

 

 

HIFOs sekretær

Nora Birkeland, tlf. 924 95 152, e-post: post@hifo.no

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no