Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Publikasjoner

HIFO utgir to publikasjoner, det vitenskapelige tidsskriftet Historisk tidsskrift, og medlemsbladet Historikeren. Begge utkommer i fire numre årlig. Som medlem av HIFO mottar du begge disse publikasjonene. I tillegg er HIFO medeier i Scandinavian Journal of History. HIFO ga tidligere ut en skriftserie, men denne er nå opphørt. Informasjon om tidligere publikasjoner i skriftserien finner du her.

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no