Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Historikeren

Historikeren er medlemsbladet til Den norske historiske forening. Formålet med bladet er å informere og holde HIFOs medlemmer oppdatert på foreningssaker, kurs, og konferanser. Bladet inneholder samtidig artikler, debatter og annet nyhetsstoff relatert til utviklingen i det norske historiefaget. Historikeren het «HIFO-nytt» fram til 2010, og har kommet med fire utgaver i året siden 1996, og redaksjonen holder for tiden til ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Redaktør er Amund Pedersen.

Ikke-medlemmer kan tegne abonnement for 300 kr. året ved å henvende seg til HIFOs sekretariat: post@hifo.no
Ved å annonsere i Historikeren får du anledningen til å nå bredt ut i det norske historikermiljøet. Du finner annonseprisene her.

Historikeren oppfordrer alle medlemmer til å levere artikler, debattinnlegg, eller forslag til saker. Dette leveres fortrinnsvis som vedlegg til redaksjonens e-post: historikeren@hifo.no

Det er fint om de som ønsker å bidra med stoff gir et varsel om dette så tidlig som mulig til redaksjonen.

Innleveringsfrister i 2017:

 

Nr. 1 2017: 30. januar

Nr. 2 2017: 3. april

Nr. 3 2017: 21. august

Nr. 4 2017: 6. november

 

Det er muligå søke i arkivene til Historikeren via Registreringssentralen for historiske data (1993-2007).

Historikeren som pdf.

Historikeren 3-2015

Historikeren 2-2015

Historikeren 1-2015

Historikeren 4-2013

Historikeren 3-2013

Historikeren 2-2013

Historikeren 1-2013

Historikeren 4-2012

Historikeren 2-3-2012

Historikeren 1-2012

Historikeren 2-2011

 

 

 

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no