Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Annonsepriser

2.500 kr. pr. bakside (farger)

1.500 kr. pr. halvside (farger)

1.500 kr. pr. helside (svart/hvitt)

750 kr. pr. halvside (svart/hvitt)

Kontakt HIFO-sekretæren for priser på nettannonser og ytterligere informasjon: post@hifo.no

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no