Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Historisk tidsskrift

Historisk tidsskrift utkommer med fire nummer i året med totalt ca. 700 sider. I tidsskriftet publiseres artikler, debatt, kommentarinnlegg og bokmeldinger av historiefaglige bøker. HT er det sentrale tidsskrift for norsk historisk forskning og leses av forskere, studenter og historielærere. Innleggene er mange og avspeiler mangfold og intensitet i forskningsmiljøene. Bakgrunnsstoff for de viktigste samfunnsforandringer finner du nettopp i dette tidsskriftet. Her blir også nye arbeider vurdert og kritisert. HT er Norges eldste nålevende vitenskapelige tidsskrift. Det har siden starten i 1871 vært det sentrale forum for norske historikere.

Historisk tidsskrift eies av HIFO og utgis av Universitetsforlaget. Man trenger ikke være medlem av HIFO for å abonnere på Historisk tidsskrift, men medlemmer får tilsendt tidsskriftet til rabatterte priser. Ønsker du å sende inn et bidrag til Historisk tidsskrift?  Forfatterinstruksjon finner du her. Det er også mulig å annonsere i Historisk tidsskrift.

Fra og med 2015 holder HT-redaksjonen til ved UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Professor Narve Fulsås er hovedredaktør og Maria Purtoft er redaksjonssekretær.

Redaksjonens e-postadresse: ht@uit.no

 

Postadresse:

Historisk tidsskrift
Institutt for historie og religionsvitenskap
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

 

Søk i HTs register

 

Abonnement og kjøp av enkelthefter og artikler

Hos ​Universitetsforlaget kan du tegne abonnement og kjøpe papirhefter i løssalg.

 

På ​​Idunn kan du tegne abonnement, kjøpe elektroniske enkelthefter og elektroniske enkeltartikler.

 

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no