Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Annonseinformasjon

Det er mulig å annonsere i Historisk tidsskrift.

Priser for annonseformat (kun i svart/hvitt):
1/1 side 3500 kr., 120 X 80 mm.
1/2 side 2000 kr., 120 X 90 mm.

Vennligst ta kontakt med følgende for ytterligere informasjon om priser, opplag og format eller andre opplysninger vedrørende annonsering:

Universitetsforlaget
Jelena Doublinskaia
tlf. 24 14 75 13
E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no