Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Redaksjon

Hovedredaktør: Narve Fulsås narve.fulsas@uit.no

Redaktører: Richard A. Holt, Kari Aga Myklebost, Harald Dag Jølle

Redaksjonssekretær: Maria Purtoft ht@uit.no

 

 

Redaksjonsråd

Gro Hagemann, HIFO-styret

Dag Hundstad, Universitetet i Agder

Eva Jakobsson, Universitetet i Stavanger

Gunnar W. Knutsen, Universitetet i Bergen

Einar Lie, Universitetet i Oslo

Dorthe Gert Simonsen, Københavns Universitet

Ulrike Spring, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Kristian Steinnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jo Rune Ugulen, Riksarkivet

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no