Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Scandinavian Journal

Sammen med de andre nordiske historikerorganisasjonene eier HIFO tidsskriftet Scandinavian Journal of History, som kommer ut med fire nummer årlig og gis ut av Routledge, Taylor & Francis Group.

Norsk redaktør er Fredrik Thue ved HiOA.

Informasjon om tidsskriftet finner du her.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no