Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

HIFOs skriftserie

Tidligere publikasjoner i HIFOs skriftserie:

Tidligere publikasjoner i HIFOs skriftserie:

Nr. 1. Knut Kjeldstadli, Jan Eivind Myhre, Tore Pryser (red.): Valg og vitenskap. Festskrift til Sivert Langholm. Den norske historiske forening 1997.
ISBN 82-91222-09-6
Utsolgt fra forlaget.

Nr. 2.
Finn Einar Eliassen: Norsk småbyføydalisme. Grunneiere, huseiere og husleiere 16501800. Den norske historiske forening 1999.
ISBN 82-91222-11-8
Kr. 398.

Nr. 3.
Svein G Holtsmark: Avmaktens diplomati. DDR i Norge 19491973. Den norske historiske forening 1999.
ISBN 82-91222-00-2
Kr. 398.

Nr. 4.
Hanne Marie Johansen: Separasjon og skilsmisse i Norge 15361909. En familie- og rettshistorisk studie. Den norske historiske forening 2001.
ISBN 82-91222-01-0
Kr. 338.

Nr. 5.
Bjørn Bandlien: Å finne den rette. Kjærlighet, individ og samfunn i norrøn middelalder. Den norske historiske forening 2001.
ISBN 82-91222-02-9.
Kr. 338.

Nr. 6.
Marianne Berg Karlsen: «I Venskabs Paradiis» En studie i maskulinitet og vennskap mellom menn. Den norske historiske forening 2001.
ISBN 82-91222-15-0
Kr. 238.

Nr. 7.
Nils Ivar Agøy: For konge og fedreland? Offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 18901905. Den norske historiske forening 2001.
ISBN 82-91222-16-9
Kr. 338.

Nr. 8.
Bjørg Evjen: Kull, karer og kvinnfolk. Longyearbyen 19161975. Fra arktisk arbeidsplass til etablert industrisamfunn. Den norske historiske forening 2006.
ISBN 82-8152-004-3.
Kr. 338.

Skriftserien er nå nedlagt.  Nr. 2 og 4-8 kan kjøpes via haugenbok.no.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no