Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Skole-HIFO

Skole-HIFO

HIFO skole er et utvalg i HIFO som har som oppgave å fremme god historieundervisning i skolen.

HIFO skoles viktigste oppgave er å arrangere den årlige prosjektkonkurransen i historie for ungdomsskolen og videregående – Min familie i historien. I tillegg arrangerer HIFO skole etterutdanningskurs for lærere.

HIFO skole er tilknyttet ulike internasjonale historielærerorganisasjoner som Euroclio og Eustory.
Utvalget har fire medlemmer og skolekontakter i lokallagene.

 

Om HIFOs historiekonkurranse – Min familie i historien

Den norske historiske forening (HIFO) har siden 2000 arrangert en kurranse i historie for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Målet med konkurransen er at elever skal få anledning til å arbeide med et større historieprosjekt der de selv velger tema, problemstilling og finner kilder. Elever skal få anledning til å utforske historien på egne premisser og med utgangspunkt i noe som er kjent for dem, nemlig familien. I tillegg er siktemålet at elevene skal kunne opparbeide en forståelse for at historie kan ses fra forskjellige vinkler. Tradisjonelt forstås historie som store begivenheter, strukturer og prosesser. HIFO har ønsket at også vanlige menneskers historie gjøres til en viktig del av vår historieforståelse og som et felt for undersøkelse blant ungdom i skolen. Likevel må det presiseres at det nettopp er i forholdet mellom makro- og mikrohistorie at nye og spennende perspektiver kan oppstå og at elevers historieforståelse utvikles.

 

HIFOs historiekonkurranse finansieres med støtte fra Stiftelsen Fritt ord og Aschehoug forlag. I tillegg er HIFO tilknyttet et nettverk av 22 europeiske organisasjoner som arrangerer lignende konkurranser – Eustory.

 

Historiekonkurransens nettside har mer informasjon til både lærere og elever. På nettsiden finner du tips og råd til både lærere og elever, nødvendig informasjon for deltakelse og tidligere vinnerbesvarelser.

 

Besøk vår nettside

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no