Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Poster merket ‘jubileum’

Vinnere av Historiekonkurransen 2014

4. juni 2014

HIFOs historiekonkurransen “Min familie i historien” har satt ny deltakerrekord. I alt kom det inn hele 1221 bidrag. Juryen antar at historiekonkurransen dermed er den største kunnskapskonkurransen for ungdom i landet.

 

”Min familie i historien”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1. pris: Benedicte Samira Popkema, Hedemarken friskole, Hedmark.

Tittel: «Din til Døden tro hengivende Veninde, Anne J. Solberg»

 

2. pris: Marianne Falck, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Tyskerungen»

 

3. pris: Rakel Rønning Ramsdal, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Et barn, en by, en krig»

 

3. pris: Hanna Finnskog Nordby, Presterød ungdomsskole, Vestfold

Tittel: «Like barn leker best»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1. pris: Vebjørn Bredesen, Notodden videregående skole, Telemark

Tittel: «Mysteriet Brede Olsen»

 

2. pris: Andreas Iveland, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Utvandringen til USA på begynnelsen av 1900-tallet»

 

3. pris: Espen Melling Hoy, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Historien om et liv på seilskuter på 1800-tallet»

 

Hederlig omtale

Arabhi Uthayakumaran, Stovner videregående skole, Oslo.

Tittel: «Tiden leger ingen sår»

 

Bertine Aase Dalhaug, Vennesla videregående skole, Vest-Agder.

Tittel: «En tuberkulosehistorie fra 1949»

 

”Min familie og arven etter 1814”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1.pris: Øyvind Villanger, Magnus Knutsen og Amund Christopher Klem Rønning, Fjell

ungdomsskule

Tittel: «Er det mulig å eksportere demokrati til et annet land ved bruk av makt?»

 

2.pris: Kristoffer Sosulski Moen, Hedemarken friskole

Tittel: «Wladyslaw Sosulski»

 

2. pris: Caroline Thommesen, Presterød ungdomsskole

Tittel: «En lang forlovelse – en krigsseilers historie»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1.pris: Vivel Cortez Fredriksen, Hartvig Nissen videregående skole.

Tittel: «Kunsten å balansere på en tynn line – en historie om overlevelse»
2. pris: Ingeborg Magrete Lianes, Spjelkavik videregående skole

Tittel: «En solskinnshistorie om integrering – muligheten til et bedre liv»

 

3. pris: Rikard Meyer Sandling, Bergens Handelsgymnasium

Tittel: «Arne Melkevik og nordsjøfarten»

 

Hederlig omtale

Josefine Paulsen, Runni ungdomsskole

Tittel: «Farmor og feminisme»

 

Les mer på Historiekonkurransen.no

 

 

 

Invitasjon til seminar om rådshistorien

16. januar 2014

Hvordan skrive forskningsrådenes historie? (mer…)

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no